Wykład otwarty w Szkole Doktorskiej APS - 18.06.2024 r.

Aktualizacja: 13-06-2024

Zapraszamy na wykład otwarty - zaproszenie przyjął dr hab. Łukasz Okruszek, prof. IP PAN, który wygłosi wykład pt. "Jak samotność wpływa na przetwarzanie informacji społecznych?"

dr hab. Łukasz Okruszek, prof. IP PAN: Absolwent studiów magisterskich z zakresu matematyki na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej (2010) oraz psychologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Doktorat (11.2016) oraz habilitację (10.2018) w dyscyplinie psychologii uzyskał na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, z którym w okresie 2018-2021 związany był jako wykładowca. We wrześniu 2016 roku, związał się zawodowo z Instytutem Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Od 2018 profesor IP PAN, zaś od 2019 kierownik Pracowni Neuronauki Społecznej IP PAN. Od stycznia 2020 Przewodniczący Rady Naukowej IP PAN. Autor lub współautor blisko 30 publikacji z listy JCR, kierownik pięciu projektów badawczych w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki. Jest również laureatem licznych nagród za działalność badawczą, w tym prestiżowej nagrody Prezesa PAN im. Andrzeja Malewskiego. W ramach wyjazdów naukowych odwiedził między innymi King’s College London oraz University of California, Los Angeles. Początkowo w swojej pracy badawczej realizował badania w nurcie szeroko pojętej neuropsychologii klinicznej, czy neuropsychiatrii, które miały na celu analizę mechanizmów zaburzeń poznawczych obserwowanych u pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi (ogniskowe uszkodzenia mózgu, padaczka skroniowa) i  psychiatrycznymi (osoby chore na schizofrenię). Aktualnie zainteresowania lokuje w nurcie szeroko pojętej neuronauki społecznej, która mimo blisko trzech dekad prowadzonych badań, wciąż jest mało rozpoznawalną dziedziną w Polsce. Bada relacje społeczne i samotność z perspektywy neuronauki społecznej. Skupia się na tym, jak bardzo mocno świat fizyczny, psychiczny oraz społeczny się przenikają i jaki wpływ mają na siebie nawzajem.

Kliknij, aby zapoznać się z publikacjami >>

Abstrakt: Poczucie samotności, definiowane jako rozdźwięk między liczbą i jakością relacji społecznych, które mamy i które chcielibyśmy mieć, w ostatnich dwóch dekadach znalazło się w centrum zainteresowania neuronauki społecznej. Co więcej, z uwagi na istotne negatywne konsekwencje dla zdrowia psychicznego i fizycznego samotność coraz częściej zaczyna być postrzegana jako problem zdrowia publicznego, szczególnie w kontekście zmian w funkcjonowaniu społecznym związanych z pandemią. Jednocześnie dostępna wiedza na temat mechanizmów leżących u źródeł negatywnego wpływu samotności na zdrowie jest relatywnie niewielka. W swoim wykładzie dr hab. Łukasz Okruszek, prof. PAN opowie o badaniach prowadzonych w Pracowni Neuronauki Społecznej IP PAN w ramach 'Projektu Samotność', dotyczących mechanizmów łączących poczucie samotności z procesami poznawczymi i fizjologicznymi.

Termin wykładu: 18 czerwca 2024 r., godz. 12.00 (Aula 4066, budynek D)

Plan wydarzenia:

CZĘŚĆ I (otwarta dla wszystkich)

12.00-13.45 - wykład, dyskusja, przerwa

CZĘŚĆ II (tylko dla doktorantów)

13.45-14.30 - warsztat dla doktorantów

Spotkanie otworzy nasza doktorantka mgr Izabela Pawłowska

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 13-06-2024