Piknik zdrowotny

Aktualizacja: 26-06-2024

Zapraszamy do udziału w Pikniku zdrowotnym organizowanym przez Przychodnię Rejonowo - Specjalistyczną SZPZLO Warszawa-Ochota, który odbędzie się 3 lipca w godz. 9:00-14:00.

Wydarzenie odbędzie się w Przychodni przy ul. Szczęśliwickiej 36.

Podczas pikniku będzie możliwość skorzystania z bezpłatnych pomiarów i badań, w tym:

  • ciśnienia krwi i BMI,
  • glukozy i cholesterolu,
  • badania dermatoskopowego,
  • nauki samobadania piersi i jąder.

Ponadto będzie możliwość wyrobienia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) i zdobycie wiedzy z zakresu badań profilaktycznych i szczepień oraz profilaktyki chorób odkleszczowych i uzależnień.

Partnerzy wydarzenia:

  • Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Państwowa Inspekcja Sanitarna
  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 26-06-2024