Władze i administracja

WŁADZE UCZELNI KADENCJA 2020-2024

Rektor

dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS

e-mail: rektorat@aps.edu.pl
tel. +48 22 822 71 34

 

Prorektor ds. Nauki

dr hab. Jarosław Rola, prof. APS

e-mail: rola@aps.edu.pl
tel. +48 22 589 36 00 wew. 4414

 

Prorektor ds. Kształcenia

dr hab. Barbara Pasamonik, prof. APS

e-mail: pasamon@aps.edu.pl
tel. +48 22 589 36 00 wew. 4417

 

Prorektor ds. Rozwoju

prof. dr hab. Anna Odrowąż-Coates

e-mail: acoates@aps.edu.pl
tel. +48 22 589 36 00 wew. 4417

 


Kanclerz

mgr Maciej Gajewski

e-mail: mgajewski@aps.edu.pl
tel. +48 22 589 36 00 wew. 4414

 

mgr Dorota Sieczka - Kwestor

Kwestor

mgr Dorota Sieczka

e-mail: dsieczka@aps.edu.pl
tel. +48 22 589 36 51

 

Zastępca Kwestora

mgr Marta Bigos

e-mail: mbigos@aps.edu.pl