Rzecznicy dyscyplinarni

Rzecznicy Dyscyplinarni ds. Nauczycieli Akademickich

  • dr Małgorzata Czarkowska

Zarządzenie nr 102/2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - link do pliku

Kadencja: 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Kontakt:

dr Małgorzata Czarkowska

tel. (22) 589-36-00 wew. 2204

e-mail: mczarkowska@aps.edu.pl

 

  • dr Jolanta Zozula

Zarządzenie nr 103/2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - link do pliku

Kadencja: 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Kontakt:

dr Jolanta Zozula

tel. (22) 589-36-00 wew. 2204

e-mail: jkoziol@aps.edu.pl

 

  • dr Anna Nowicka-Skóra

Zarządzenie nr 216/2021 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie: powołania rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademickich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – link do pliku

Kadencja: do dnia 31 grudnia 2024 r.

Kontakt:

dr Anna Nowicka-Skóra

tel. (22) 589-36-00 wew. 3515

e-mail: anowicka@aps.edu.pl

 

  • dr hab. Helena Ciążela, prof. APS

Zarządzenie nr 119/2021 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie: powołania rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademickich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – link do pliku

Kadencja: do dnia 31 grudnia 2024 r.

Kontakt:

dr hab. Helena Ciążela, prof. APS

tel. (22) 589-36-00 wew. 2103

e-mail: hciazela@aps.edu.pl

 

Rzecznicy Dyscyplinarni ds. Studentów

  • dr hab. Jacek Kulbaka, prof. APS 

Zarządzenie nr 104/2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – link do pliku

Kadencja: 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Kontakt:

dr hab. Jacek Kulbaka, prof. APS

tel. (22) 589-36-00 wew. 3422

e-mail: jkulbaka@aps.edu.pl

 

  • dr Monika Dominiak-Kochanek 

Zarządzenie nr 105/2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – link do pliku

Kadencja: 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Kontakt:

dr Monika Dominiak-Kochanek

tel. (22) 589-36-00 wew. 3635

e-mail: dominiak@aps.edu.pl

 

 

Rzecznik Dyscyplinarny ds. Doktorantów

 

dr hab. Anna Perkowska-Klejman, prof. APS 

Zarządzenie nr 106/2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – link do pliku

Kadencja: 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Kontakt:

dr hab. Anna Perkowska-Klejman, prof. APS 

tel. (22) 589-36-00 wew. 3411

e-mail: aperkowska@aps.edu.pl