dr hab. Agnieszka Olechowska, prof. APS

Stanowisko: profesor APS

Instytut: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

Jednostka : Katedra Wczesnej Edukacji


Kontakt

E-mail: aolech[at]aps.edu.pl

Telefon: w. 3308


Główne obszary badawcze

  • wybrane aspekty funkcjonowania uczniów z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi, przestrzeń edukacyjna i międzyludzka oraz sposoby definiowania potrzeby z perspektywy zmieniających się paradygmatów pedagogiki

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

  • pedagog specjalny, logopeda, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Badacz realizujący krajowe i międzynarodowe projekty, a także praktyk – z doświadczeniem w pracy pedagogicznej jako nauczyciel kształcenia zintegrowanego oraz jako nauczyciel-specjalista logopeda w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych. Zainteresowania naukowe z pogranicza nauk humanistycznych i społecznych (językoznawstwa, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, socjologii, psychologii i nauk o prawie).

fotografia osoby Agnieszka Olechowska