Komisje senackie

STAŁE KOMISJE SENATU (2020-2024)

Senacka Komisja ds. Finansów i Infrastruktury Akademii

 • dr hab. Małgorzata Kupisiewicz, prof. APS - przewodnicząca
 • prof. dr hab. Joanna Stasiak
 • dr hab. Helena Ciążela, prof. APS
 • dr hab. Jan Łaszczyk, prof. APS
 • dr Agnieszka Dłużniewska
 • dr Aneta Jegier
 • dr Dawid Ścigała
 • mgr inż. Małgorzata Kamińska
 • mgr Anna Zuchora
 • Małgorzata Brzezińska

Senacka Komisja ds. Badań Naukowych i Działalności Artystycznej

 • dr hab. Irena Jelonkiewicz-Sterianos, prof. APS- przewodnicząca
 • prof. dr hab. Grzegorz Mroczkowski
 • dr hab. Anna Perkowska-Klejman, prof. APS
 • dr hab. Joanna Rajchert, prof. APS
 • dr Mateusz Grodecki
 • dr Ewa Grudziewska
 • dr Agnieszka Jedlińska
 • dr Kamila Miler-Zdanowska
 • mgr Konrad Kuźma
 • Szymon Palimonka

Senacka Komisja ds. Polityki Kadrowej i Oceny Nauczycieli Akademickich

 • dr hab. Jarosław Michalski, prof. APS - przewodniczący
 • dr hab. Ewa Kulesza, prof. APS
 • dr hab. Grzegorz Pyszczek, prof. APS
 • dr hab. Maciej Zychowicz, prof. APS
 • dr Marta Cobel-Tokarska
 • dr Urszula Dernowska
 • dr Anna Mikler-Chwastek
 • dr Ewa Odachowska
 • mgr Sebastian Smoleń
 • Szymon Palimonka

Senacka Komisja ds. Kształcenia i Spraw Studenckich

 • dr hab. Bernadeta Szczupał, prof. APS – przewodnicząca
 • dr Marlena Grzelak-Klus- wiceprzewodnicząca
 • dr hab. Diana Aksamit, prof. APS
 • dr Wiktor Wolman
 • dr Dorota Jankowska
 • dr Maria Trzcińska-Król
 • dr Zbigniew Wałaszewski
 • dr Maria Weker
 • dr Ewa Lewandowska
 • dr Katarzyna Ziomek-Michalak
 • Adrianna Pijanowska
 • mgr Barbara Mroczkowska

Senacka Komisja ds. Szkoły Doktorskiej i Doktorantów

 • dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. APS - przewodnicząca
 • dr hab. Tomasz Sadlej, prof. APS
 • dr hab. Franciszek Szlosek, prof. APS
 • dr hab. Maciej Tanaś, prof. APS
 • dr Agnieszka Gąstoł
 • dr Milena Miałkowska-Kozaryna
 • dr Marta Krasuska-Betiuk
 • dr Magdalena Poraj-Weder
 • dr Piotr Toczyski
 • dr Jolanta Zozula
 • mgr Katarzyna Podstawka
 • Wiktoria Konwińska

 Senacka Komisja ds. Etyki Badań Naukowych

 • dr hab. Anna Drabarek, prof. APS - przewodnicząca
 • dr Dominika Wiśniewska
 • dr Izabela Kaźmierczak
 • dr Aleksandra Chmielnicka-Plaskota
 • dr Urszula Gosk-Sobańska
 • dr Izabella Więcek-Poborczyk
 • dr Alicja Baum
 • dr Wioletta Dziarnowska
 • dr Agnieszka Siedler
 • dr Monika Zima-Parjaszewska
 • dr Beata Nessel-Łukasik
 • dr Izabela Kucharczyk
 • mgr Karolina Kehl
 • Dawid Szymański

Senacka Komisja Statutowa

kontakt: komisjastatutowa@aps.edu.pl

 • dr hab. Jarosław Gara, prof. APS - przewodniczący
 • dr Agnieszka Bieńkowska
 • dr Tomasz Głowik
 • dr Sergo Kuruliszwili
 • dr Mateusz Radzki
 • dr Beata Rola
 • dr Mieczysław Sędzicki
 • dr Magdalena Świercz-Wojteczek
 • dr Edyta Zawadzka
 • mgr inż. Małgorzata Kamińska
 • mgr Konrad Krystian Kuźma
 • Konrad Czapski

KOMISJE DYSCYPLINARNE

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich

 • prof. dr hab. Czesław Czabała - przewodniczący
 • prof. dr hab. Tadeusz Panecki
 • prof. dr hab. Joanna Stasiak
 • dr hab. Urszula Jeruszka, prof. APS
 • dr hab. Joanna Łukasiewicz-Wieleba, prof. APS
 • dr hab. Maryla Malewicz-Sawicka, prof. APS
 • dr hab. Sławomir Śniatkowski, prof. APS
 • dr hab. Bronisław Treger, prof. APS
 • dr hab. Małgorzata Walkiewicz-Krutak, prof. APS
 • dr hab. Maciej Zychowicz, prof. APS
 • dr hab. Diana Aksamit, prof. APS
 • dr Marta Cobel-Tokarska
 • dr Anna Kruk
 • dr Agnieszka Pawlak
 • Marta Chmiel
 • Wiktoria Kukwa
 • Róża Smykowska

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

 • dr Miłosz Romaniuk - przewodniczący
 • dr hab. Maria Kiesner, prof. APS
 • dr Kornelia Czerwińska
 • dr Justyna Gasik
 • dr Magdalena Janota-Bzowska
 • dr Katarzyna Łukaszewska
 • dr Mieczysław Sędzicki
 • dr Justyna Skolimowska
 • dr Katarzyna Stanek
 • dr Maria Weker
 • dr Ewa Wiśniewska
 • dr Anna Witkowska-Tomaszewska
 • mgr Łukasz Kowalczyk
 • mgr Dagmara Szczepańska
 • Michał Kokoszka
 • Anna Kusoska
 • Emilia Krygier

Uczelniana Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna  dla Studentów

 • dr Małgorzata Jabłonowska - przewodnicząca
 • dr Magdalena Durda-Dmitruk
 • dr Dorota Lipiec
 • dr Joanna Moleda
 • dr Przemysław Radwański
 • dr Piotr Rosół
 • dr Kasper Sipowicz
 • dr Karolina Skarbek
 • dr Elżbieta Strutyńska
 • dr Dominka Walczak
 • dr Anna Więcek-Durańska
 • dr Lidia Zabłocka-Żytka
 • dr Moniak Zima-Parjaszewska
 • dr Jolanta Zozula
 • Mateusz Janikowski
 • Maksymilian Fiuczek
 • Mikołaj Matczak

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

 • dr hab. Joanna Zalewska, prof. APS - przewodnicząca
 • dr hab. Irena Jelonkiewicz-Sterianos, prof. APS
 • dr hab. Agnieszka Kwiatkowska-Zwolan, prof. APS
 • dr hab. Irena Pospiszyl, prof. APS
 • dr hab. Grzegorz Pyszczek, prof. APS
 • dr Jarosław Korczak
 • dr Natalia Bednarska
 • mgr Marta Poruszek
 • mgr Aleksandra Zadrożna

Uczelniana Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

 • dr hab. Jacek Kulbaka, prof. APS - przewodniczący
 • prof. dr hab. Grzegorz Mroczkowski
 • dr hab. Agnieszka Konieczna, prof. APS
 • dr hab. Ewa Zasępa, prof. APS
 • dr Anna Chmielewska
 • dr Edyta Ćwikła
 • dr Tatiana Kanasz
 • mgr Claudia Chovgrani
 • mgr Konrad Kuźma