Uczelniana Komisja Wyborcza

Uczelniana Komisja Wyborcza

 

Wyniki wyborów w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na kadencję 2020-2024

WYNIKI WYBORÓW do SENATU APS na kadencję 2020-2024

WYNIKI WYBORÓW na DYREKTORÓW Instytutów APS 2020-2024

WYNIKI WYBORÓW REKTORA APS 2020-2024

SKŁAD KOLEGIUM ELEKTORÓW APS 2020-2024 Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

WYNIKI WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH do Uczelnianego Kolegium Elektorów

WYNIKI WYBORÓW do Uczelnianego Kolegium Elektorów

 

Uchwały dotyczące składu UKW

Uchwałą nr 238/2019 z dnia 18 grudnia 2019 Senat Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, po przeprowadzeniu głosowań indywidualnych nad zgłoszonymi kandydaturami, powołuje Uczelnianą Komisję Wyborczą w składzie:

Uchwałą nr 303/2020 z dnia 31 marca 2020 Senat Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, po przeprowadzeniu głosowania indywidualnego nad zgłoszonymi kandydaturami powołał do składu Uczelnianej Komisji Wyborczej dr Katarzynę Pardej po rezygnacji dr hab. Sławomira Śniatkowskiego, prof. APS.

  • dr hab. Adam Solak, prof APS - Przewodniczący
  • mgr Karol Brunejko - Zastępca Przewodniczącego
  • dr Kamila Dobrenko - Sekretarz Komisji

Członkowie:
dr hab. Tomasz Sadlej, prof. APS
dr Małgorzata Czarkowska
dr Ilona Matysiak
dr Katarzyna Pardej
dr Katarzyna Smolińska
mgr Aleksandra Drążkiewicz
Małgorzata Wojciechowska

 

Harmonogram wyborów w APS 2020


Marzec
03.03.2020            Termin zgłaszania kandydatów na Elektorów Uczelnianych

11.03.2020          Wybory Elektorów Uczelnianych

12.03.2020            Ogłoszenie wyników wyboru Elektorów Uczelnianych

23.03.2020          Uzupełniające Wybory Elektorów Uczelnianych

Kwiecień
17.04.2020           Termin zgłaszania kandydatów na Rektora APS

 

Maj
06.05.2020               Spotkanie Elektorów i członków wspólnoty uczelni z Kandydatką na stanowisko Rektora
                               za pośrednictwem TEAMs:
                               godz. 10.00 z Członkami Wspólnoty Uczelni
                               godz. 11.00 z Uczelnianym Kolegium Elektorów

06.05.2020             Wybory Rektora APS w godz. 12.30-14.30 w formie elektronicznej
                              
Elektorzy jako osoby uprawnione do głosowania otrzymają wcześniej
                               szczegółowe instrukcje dotyczace przebiegu głosowania

07.05.2020                Termin zgłaszania kandydatów na Dyrektorów Instytutów

13-14.05.2020            Spotkania z kandydatami na Dyrektorów
                                 (grafik spotkań w zakładce 'Wybory Dyrektorów Instytutów')

15.05.2020                Wybory Dyrektorów Instytutów w formie elektronicznej

16.05.2020                 Ogłoszenie wyboru Dyrektorów Instytutów

18.05.2020                 Termin zgłaszania kandydatów do Senatu APS

27.05.2020                 Wybory do Senatu APS w Instytutach

29.05.2020                 Wybory do Senatu APS ogólnouczelniane

30.05.2020                 Ogłoszenie wyników wyborów do Senatu APS

15.06.2020                  Wybory uzupełniające do Senatu w Instytucie Filozofii i Socjologii