MeHeProLab

Aktualizacja: 08-01-2024

Zespół badawczo-naukowy ds. Zdrowia psychicznego i jego promocji

MeHeProLab - Mental Health Promotion Lab

Zespół badawczo-naukowy ds. Zdrowia psychicznego i jego promocji

 

Cel działań: 

Głównym celem zespołu jest prowadzenie badań w obszarze zdrowia psychicznego i jego promocji w całej populacji oraz z uwzględnieniem różnych grup wiekowych, a także potrzeb poszczególnych grup np. osób z kryzysem zdrowia psychicznego, osób przewlekle chorujących somatycznie czy doświadczających przemocy.

Działania zespołu koncentrują się na badaniach nad zdrowiem psychicznym, jego determinantami oraz efektywnymi interwencjami kształtującymi i wzmacniającymi zdrowie psychiczne. Istotnym elementem jest popularyzacja wyników badań m.in. w formie rekomendacji oraz materiałów szkoleniowych kierowanych do specjalistów pracujących w obszarze zdrowia psychicznego oraz jego promocji, czyli psychologów, lekarzy, nauczycieli, pracowników socjalnych.

 Plan działania: 

 1. Prowadzenie badań w obszarze zdrowia psychicznego i promocji zdrowia psychicznego;
 2. Upowszechnianie wyników badań w formie publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych;
 3. Aplikowanie o granty zewnętrzne (NCN, finansowanie przez Komisję Europejską) i wewnętrzne (granty zespołowe na APS); 
 4. Promowanie tematyki zdrowia psychicznego oraz promocji zdrowia psychicznego wśród studentów i zachęcanie do uczestniczenia w projektach badawczych; 
 5. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi jednostkami badawczymi.

Osoby należące do zespołu:

prof. Jan Czesław Czabała

dr hab., Irena Jelonkiewicz-Sterianos, prof. APS

dr Sylwia Kluczyńska

dr Marcin Sękowski

dr Katarzyna Smolińska

dr Lidia Zabłocka-Żytka

Joanna Maria Bogdewicz (studentka APS, IV rok psychologii nst)

Kierownik zespołu:

dr Lidia Zabłocka-Żytka

 

Osoby, z którymi współpracuje zespół:

dr Paulina Rosińska (pracownik UKSW)

dr Ewa Sokołowska (pracownik KUL im. Jana Pawła II)

dr Małgorzata Woźniak-Prus (pracownik UW)

mgr Michał Wiśniewski

Prezentowany zespół badawczo-naukowy ds. Zdrowia psychicznego i jego promocji (MeHeProLab - Mental Health Promotion Lab) ma w planach kontynuację działań, które mają swoją historię i są efektem wieloletniej owocnej współpracy, a mianowicie:

 1. Międzynarodowa współpraca z ENTER Mental Health Promotion Network od 2011, w której aktywny udział ma m.in. prof. Jan Czesław Czabała, dr Lidia Zabłocka-Żytka.
 2. Realizacja 3 projektów międzynarodowych finansowanych przez Komisję Europejską- CAMILLE (2013-2015) oraz ERICA (2019-2021), I_AM (2020-2022) w których udział brali m.in.: prof. Jan Czesław Czabała, dr Sylwia Kluczyńska, Dr Małgorzata Woźniak-Prus, dr Katarzyna Smolińska, dr Lidia Zabłocka-Żytka (więcej informacji w zakładce projekty badawcze).
 3. Realizacja kilku wewnętrznych projektów BSTP, w których udział brali m.in.: dr Sylwia Kluczyńska, dr Ewa Sokołowska, dr Lidia Zabłocka-Żytka (więcej informacji w zakładce projekty badawcze).
 4. Organizacja 2 konferencji międzynarodowych z cyklu „Metody Pomocy Psychologicznej” w roku 2019 i 2021, której organizatorami byli m.in.: prof. Jan Czesław Czabała, dr hab., Irena Jelonkiewicz-Sterianos, prof. APS, dr Sylwia Kluczyńska, dr Marcin Sękowski, dr Lidia Zabłocka-Żytka.
 5. Publikacje kilkunastu artykułów i 4 monografii (więcej informacji w zakładce publikacje).
 6. Popularyzacja wiedzy oraz wyników badań dotyczących zdrowia psychicznego, promocji zdrowia psychicznego poprzez wystąpienia konferencyjne, webinary, warsztaty, wywiady m.in. prof. Czesław Czabała, dr hab. Irena Jelonkiewicz-Sterianows, mgr Agnieszka Kakowska, dr Sylwia Kluczyńska, dr Marcin Sękowski, dr Magłorzata Woźniak-Prus, dr Lidia Zabłocka-Żytka.

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 08-01-2024