Współpraca

Jednym z ważniejszych obszarów działalności nauczycieli akademickich Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji jest aplikowanie autorskich osiągnięć naukowych i dydaktycznych do szeroko rozumianej praktyki pedagogicznej.