Wdrażanie uczniów do rozwiązywania zadań w wersji komputerowej. Zajęcia wykładowo-warsztatowe dla nauczycieli matematyki

Aktualizacja: 13-05-2021

dr Monika Czajkowska

Celem zajęć wykładowo-warsztatowych dla nauczycieli matematyki Wdrażanie uczniów do rozwiązywania zadań w wersji komputerowej jest doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli matematyki. Tematyka zająć koncentruje się wokół zadań matematycznych, udostępnianych w wersji komputerowej i przygotowania uczniów do rozwiązywania takich zadań. W szczególności omawiane są zagadnienia dotyczące przygotowania uczniów do konkursów matematycznych, na których wykorzystywane są zadania matematyczne w wersji komputerowej, a także przygotowania zadań matematycznych w wersji komputerowej oraz ich stosowania na lekcjach matematyki i zajęciach pozalekcyjnych

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 06-05-2021