Wyspy szczęśliwości pedagogicznej

Aktualizacja: 13-05-2021

prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska

Edukacja matematyczna autorstwa Profesor Edyty Gruszczyk–Kolczyńskiej, w której przedszkola i szkoły realizują program i metody wspomagania rozwoju umysłowego oraz edukację matematyczną dzieci uzdolnionych matematycznie. Dzieci rozwijają swoje umysły, uczą się pojęć i umiejętności matematycznych zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami rozwojowymi, a także rozwijają swoje uzdolnienia matematyczne. Koncepcja złożona z edukacyjnego programu, zasad i metod prowadzenia zajęć z dziećmi w ostatnim roku edukacji przedszkolnej oraz pierwszym roku nauki szkolnej, w tym z form współpracy z rodzicami dzieci. Profesor przekazuje bezpłatny program i metodykę prowadzenia zajęć z dziećmi. Sprawuje też opiekę merytoryczną na tymi placówkami. Profesor organizowała już 50 wysp szczęśliwości pedagogicznej, w tym 8 szkół i przedszkoli w Warszawie, dzielnica Targówek

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 06-05-2021