Umowa z I Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych

Aktualizacja: 24-02-2022

Partnerstwo na rzecz jakości

25 stycznia 2022 roku sfinalizowano umowę między Instytutem Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji a I Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych. Umowę z ramienia Instytutu podpisała prof. Agnieszka Olechowska, z ramienia Stowarzyszenia - pan Robert Wilczek, Prezesa Zarządu. Dla pracowników IWRCiE oznacza to ułatwienia w prowadzeniu badań naukowych w placówkach Stowarzyszenia oraz - z zachowaniem przepisów prawa -możliwość rejestrowania zajęć pokazowych i ich wykorzystania  w celach edukacyjnych ze studentami.

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 24-02-2022