Teach for Poland

Aktualizacja: 22-11-2022

Fundacja edukacyjna Teach For Poland jest częścią globalnej sieci Teach For All
Fundacja edukacyjna Teach For Poland jest częścią globalnej sieci Teach For All, która swoją działalność rozpoczęła w USA w 1990 roku jako Teach For America. Dziś Teach For All działa w 61 krajach świata, na wszystkich 6 kontynentach, a w ciągu minionych trzech dekad za jej sprawą do szkół trafiło ponad 65 tysięcy młodych EduLiderów i EduLiderek, którzy wpłynęli na poprawę jakości edukacji ponad 6 milionów uczniów. Fundacja działa na rzecz równego dostępu do edukacji wysokiej jakości, tak aby wszystkie dzieci mogły rozwijać umiejętności na miarę XXI wieku, odkrywać i wykorzystywać swoje unikalne zdolności oraz mieć pozytywny wpływ na funkcjonowanie swojej społeczności lokalnej, Polski i świata. Dobra edukacja zależy przede wszystkim od kompetentnych i szczęśliwych nauczycieli i nauczycielek - dlatego Fundacja działa na rzecz stworzenia im optymalnych warunków do pracy i rozwoju oraz podniesieniu prestiżu tej kluczowej dla cywilizacji profesji.
Na podstawie umowy o współpracy z IWRCE absolwenci i absolwentki kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i pedagogika specjalna odbyli spotkania wprowadzające do programu Eduliderów/Eduliderek oraz aplikowali do programu, a te osoby, które się do niego zakwalifikowały, przez pierwsze 2 lata pracy na stanowisku nauczyciela pozostaną pod opieką tutorską Teach for Poland.
W ramach programu, oprócz bieżącej opieki tutorskiej, otrzymają możliwość bezpłatnego udziału w kilkutygodniowym „Instytucie wakacyjnym”, w czasie którego przejdą liczne szkolenia, m.in. z zakresu programów:
POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY - NON VIOLENT COMMUNICATION, 
DRAMA W EDUKACJI - APPLIED DRAMA IN EDUCATION, 
METODY PROJEKTOWE - EDUSCRUM, AGILE
STEAM - NAUKA INTERDYSCYPLINARNA
E-EDUKACJA, 
EDUKACJA ZDALNA I HYBRYDOWA
ASPEKTY PRAWNE I BIUROKRACJA
EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA
ARTTERAPIA
PROJEKTY SPOŁECZNE.

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 22-11-2022