Współpraca instytutu Pedagogiki z Instytucjami naukowymi

INSTYTUCJA

Zakład/Katedra

OSOBA WSPÓŁPRACUJĄCA Z RAMIENIA APS

Dublin City University (Irlandia)

Agrupamento de Escolas de Figueiró dos Vinhos (Portugalia)

 

Pädagogische Hochschule FHNW (Szwajcaria)

 

Staatliches Schulamt Lörrach (Niemcy)

 

Osnovna Skola Marsal Tito

 

(Czarnogóra) Infocus Training Ltd. (Irlandia)

Zakład Dydaktyki i Pedagogiki Medialnej

 

Maciej Tanaś

Dublin City University

 

EdTech Ventures Limited (Ireland)

 

Eurogeo Vzw, (Belgium)

 

Douka Ekpaideftiria Ae - Palladion Lykeion

 

Ekfpaideuthria Douka (Greece)

 

The Provost, Fellows, Foundation Scholars & The Other Members Of Board Of The College Of The Holy & Undivided Trinity Of Queen Elizabeth Near Dublin (Ireland)

 

Asist Ogretim Kurumlari A.S. (Turkey)

 

Memoconsult, (Denmark)

Zakład Dydaktyki i Pedagogiki Medialnej

Sylwia Galanciak 

Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa

Uniwersytet Rzeszowski

Zakład Dydaktyki i Pedagogiki Medialnej

Maciej Tanaś, Sylwia Galanciak

Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa

Zakład Dydaktyki i Pedagogiki Medialnej

 

Maciej Tanaś, Sylwia Galanciak, Józef Bednarek, Anna Andrzejewska

Kamyanets-Podilsky National Ivan Ohyenko University

Zakład Dydaktyki i Pedagogiki Medialnej

Maciej Tanaś (red. naczelny)

European Research Network About Parents in Education

Katedra Społecznych Podstaw Rozwoju Oświaty,

Katedra Pedagogiki Społecznej

Danuta Uryga, Marta Wiatr

International Society for Educational Planning

Katedra Społecznych Podstaw Rozwoju Oświaty

Rafał Piwowarski

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN

Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki

Katedra Społecznych Podstaw Rozwoju Oświaty

Katedra Pedagogiki Społecznej

Zakład Dydaktyki i Pedagogiki  Medialnej

Stefan Kwiatkowski (od 2020 wiceprzew.);

Mirosław J. Szymański (przewodniczący Sekcji Pedagogiki Szkoły)

Danuta Uryga (członkini Sekcji Pedagogiki Szkoły)

Ewa Duda (sekretarz Sekcji Pedagogiki Szkoły)

Anna Odrowąż-Coates (członkini Sekcji Pedagogiki Społecznej)

 

Michał Kwiatkowski  (członek Sekcji Andragogiki);

Barbara Smolińska-Theiss (przewodnicząca sekcji Pedagogiki Społecznej)

 

Maciej Tanaś (przewodniczący sekcji Edukacji Medialnej)

Aleksandra Tłuściak-Deliowska (członkini Zespołu Pedagogiki Młodzieży; członkini zespołu roboczego “Młodzież i jej problemy w środowisku edukacyjnym”)

Instytut Pracy i Polityki Społecznej  

Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki

Urszula Jeruszka

Rada Programowa Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego

Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki

Mariola Wolan-Nowakowska

Towarzystwo Naukowe Polska-Ukraina

Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki

Jan Sikora

Międzynarodowe Stowarzyszenie Socjologii, Komitet Badawczy Język i społeczeństwo

Katedra Pedagogiki Społecznej

Anna Odrowąż-Coates

CREAN - Children’s Rights Education Academic Network

Katedra Pedagogiki Społecznej

Anna Odrowąż-Coates

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne

Katedra Pedagogiki Społecznej,

Zakład Dydaktyki i Pedagogiki Medialnej

Anna Odrowąż-Coates (członkostwo w Prezydium)

Aleksandra Tłuściak-Deliowska (+Komisja Rewizyjna PTP Oddział Warszawski;  Koło Młodych Naukowców PTP - członkini Zespołu Koordynującego)

PTS, ZPS, PTP, BSA (SocRel) i sieciach badawczych: ESA RN10, ESA RN33 nazwy do rozwinięcia

Katedra Pedagogiki Społecznej

Anna Odrowąż-Coates

Katolicki Uniwersytet we Lwowie

Ukraina

Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości

 

Joanna Łukasiewicz-Wieleba

“1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

Rumunia

Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości

Miłosz Wawrzyniec Romaniuk

Joanna Łukasiewicz-Wieleba

Uniwersytet Tarasa Szewczenki, Kijów, Ukraina

Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości

Jan Łaszczyk

Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości

 

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne

Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości

Joanna Łukasiewicz-Wieleba

Wszechnica Świętokrzyska

Kielce

Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości

 

Joanna Łukasiewicz-Wieleba

 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości

Joanna Łukasiewicz-Wieleba

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości

Joanna Łukasiewicz-Wieleba

Middlesex Univeristy, London

Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości

Małgorzata Korko

Univeristy of Reading

Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości

Małgorzata Korko

University of Sussex

Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości

Małgorzata Korko

European Social Network

Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości

Sergo Kuruliszwili

Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin

Politechnika Śląska, Katowice

Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości

 

Joanna Łukasiewicz-Wieleba

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Stowarzyszenie Karan

Katolicki Uniwersytet Eichstaett-Ingolstadt w Niemczech

Katedra Pedagogiki Społecznej

Marta Kulesza

Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej

Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt

IFN Internationales Privatinstitut für Forschung und Netzwerkarbeit in Bildung

Beratung und Management in soziokulturellen Bereichen GmbH

Katedra Pedagogiki Społecznej

Marta Kulesza

Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Katedra Pedagogiki Społecznej

Michał Kwiatkowski

Tokyo Woman’s Christian University

Zakład Psychopedagogiki Kreatywności

Aleksandra Gajda

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stefana Batorego w Skierniewicach –

Zakład Psychopedagogiki Kreatywności

Ewa Weremczuk

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Zakład Psychopedagogiki Kreatywności

Ewa Weremczuk

Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie

Zakład Wychowania Literackiego i Muzycznego

Ewa Lewandowska-Tarasiuk

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej

Zakład Dydaktyki i Pedagogiki Medialnej

Aleksandra Tłuściak - Deliowska

Rada Ekspertów Uczelni Wyższych ds. Edukacji i Integracji Migrantów i Uchodźców

Zakład Podstaw Pedagogiki

Ewa Dąbrowa

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej 

Zakład Podstaw Pedagogiki

Ewa Dąbrowa

Polskie Towarzystwo Pedagogiki Porównawczej

Zakład Podstaw Pedagogiki

Ewa Dąbrowa

Rada Ekspertów Uczelni Wyższych ds. Edukacji i Integracji Migrantów i Uchodźców

Zakład Podstaw Pedagogiki

Ewa Dąbrowa

Ukraińska Akademia Nauk Pedagogicznych

Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości

Jan Łaszczyk

Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M.P. Dragomanowa w Kijowie

Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości

Jan Łaszczyk

Stowarzyszenie Rektorów Uniwersytetów Pedagogicznych Europy

Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości

Jan Łaszczyk

KRASP – Komisja Kształcenia

Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości

Jan Łaszczyk

Ukraińska Akademia Nauk Pedagogicznych

Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości

Jan Łaszczyk