Serdeczne podziękowania dla wszystkich Przyjaciół Akademii

Aktualizacja: 12-07-2023

Rok 2022 to wyjątkowy czas dla społeczności Akademii – świętowaliśmy 100-lecie Naszej Uczelni, a jednocześnie cieszyliśmy się z ogłoszenia roku 2022 Rokiem Marii Grzegorzewskiej. Z tej okazji zorganizowane zostały wydarzenia, do których z radością powracamy wspomnieniami.

logo UNICEF

 

Patronem honorowym obchodów 100-lecia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej była organizacja UNICEF, za co z całego serca dziękujemy.

 

Podsumowanie Roku Jubileuszu 100-lecia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej:

 • Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022

  Rozpoczęcie obchodów z okazji Roku Jubileuszu Akademii miało miejsce podczas Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2021. JM Rektor dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS w wystąpieniu inauguracyjnym podkreślała, że „(…) tak zacny jubileusz skłania do wspomnień, podsumowań, refleksji, ale także do wyznaczania nowych celów i podejmowania nowych wyzwań, formułowania pewnych postanowień, zobowiązań.”, co z dumą czyniliśmy. Pani Rektor już wtedy serdecznie zaprosiła wszystkich na najważniejsze wydarzenie Roku Stulecia – Uroczyste Posiedzenie Senatu, które odbyło się 25 maja 2022 r.

 • XIII Interdyscyplinarna Konferencja „Nauka i odpowiedzialność. O roli wartości w nauce" -
  8 października 2021 r.

  Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach obchodów 100-lecia we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Podczas konferencji poruszone zostały zagadnienia szeroko rozumianej odpowiedzialności w nauce, a inspiracją do rozważań była postać Marii Grzegorzewskiej – autorytet dla nauk pedagogicznych.

 • Uroczyste Posiedzenie Senatu i wręczenie dyplomu doktora honoris causa prof. n. med. dr. hab. Bohdanowi MaruszewskiemuDHC prof. B. Maruszewski


  22 grudnia 2021 roku podczas Uroczystego Posiedzenia Senatu APS prof. n. med. dr hab. Bohdan Maruszewski otrzymał Dyplom Doktora Honoris Causa. Podczas tego wydarzenia wręczone zostały również promocje doktorskie i habilitacyjne, statuetka Okulary Marii Grzegorzewskiej Polskiej Akcji Humanitarnej i Medal Marii Grzegorzewskiej Profesorowi Andrzejowi Wacławowi Stadnickiemu.

 • „Dekalog wartości. Co naprawdę jest ważne w życiu?” – wystawa Agnieszki Pietruszki

  Wystawa była częścią przedsięwzięcia realizowanego w Europie, Afryce, Azji, Amerykach i Australii. Przedstawiała portrety i wypowiedzi znanych i cenionych w swoich środowiskach osobistości z Polski, którzy odpowiedzieli na pytanie „Co jest w życiu ważne?”. Odpowiedzi na to pytanie udzielili m.in. Beata Tyszkiewicz, Krzysztof Baranowski, ks. Adam Boniecki, Halina Machulska, Hanna Krall, Maria Czubaszek, Stefan Jasiński, Stefan Stuligrosz, Wanda Błeńska i Wojciech Młynarski. Organizatorem tego wydarzenia, które odbyło się 21 stycznia 2022 r. był Instytut Wspomagania Rozwoju i Edukacji.

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wybory kobiet. Obecność Polek na uniwersytetach w XX wieku”

  Konferencja została zorganizowana 8 kwietnia 2022 r. przez Instytut Filozofii i Socjologii oraz Instytut Pedagogiki. Wystąpienia wygłoszone podczas tego wydarzenia dotyczyły sylwetek kobiet naukowczyń, społeczno-kulturowe uwarunkowania obecności kobiet na uczelniach oraz ich miejsce i rola w świecie nauki w okresie międzywojnia, socjalizmu i transformacji ustrojowej. Osobna sesja konferencji została poświęcona naszej Patronce – Marii Grzegorzewskiej.

 • Uroczystości jubileuszowe w Wołuczy zorganizowane wspólnie z gminą Rawa Mazowiecka - 22 kwietnia 2022 r. 

Z okazji rocznicy urodzin naszej Patronki złożone zostały kwiaty pod Pomnikiem Marii Grzegorzewskiej w Wołuczy. Zorganizowany został również konkurs wiedzy o Grzegorzewskiej dedykowany młodzieży z gminy Rawa Mazowiecka. 

 • II Wewnątrzuczelniana Olimpiada Naukowa pt. „Śladami Marii Grzegorzewskiej”

  Olimpiada odbyła się 13 maja 2022 r. i  składała się z dwóch etapów. Pierwszy z nich obejmował test wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej, natomiast drugi polegał na napisaniu wypowiedzi na temat „Listy do Młodego Nauczyciela” jako wskazówka dla współczesnych pedagogów.

 • Uroczyste Posiedzenie SenatuUroczyste Posiedzenie Senatu maj 2022

  25 maja 2022 roku w murach Akademii odbyło się Uroczyste Posiedzenie Senatu z udziałem wielu znamienitych Gości, m.in. przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, władz Uczelni z całego kraju, przedstawicieli Kościołów i związków wyznaniowych, reprezentantów organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych i innych instytucji zaprzyjaźnionych z APS.

  Szczególnym momentem było nadanie siostrze Małgorzacie Chmielewskiej tytułu Doktora Honoris Causa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Siostra Chmielewska została uhonorowana tym zaszczytnym tytułem za swoją wieloletnią pracę oraz zaangażowanie w działalność społeczną na rzecz osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych - doświadczających ubóstwa, kryzysu bezdomności, osób z niepełnosprawnościami. Jej aktywność jest przykładem dla naszych studentów i nauczycieli.

  "Człowiek jest wartością. Niepełnosprawność nie może być przesłanką do podejmowania prób wartościowania życia człowieka. Godność człowieka, jego poszanowanie jest niezbywalnym prawem, ale też i jedną z największych wartości". Tak w swoim wystąpieniu mówiła JM Rektor dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS.

 • XV Szkoła Letnia Katedry UNESCO

  W miesiącach maj-czerwiec 2022 roku odbyła się 15. edycja Szkoły Letniej Katedry UNESCO, na którą, oprócz podstawowego programu, składały się takie wydarzenia, jak: Międzynarodowa Konferencja Integracji Społecznej, która odbyła się w dniach 25-27 maja oraz Międzynarodowa Konferencja „Pedagogika społeczna i dyskursy o prawach dziecka”.

 • Interaktywna wystawa "Czy mnie słychać?"

  W dniach 1-3 czerwca 2022 roku w murach Akademii odbyła się szczególna wystawa o prawach dziecka, składająca się z 10 mobilnych stanowisk, których zadaniem było zaangażowanie odbiorców w różne sytuacje i znalezienie odpowiedzi na pytanie „Co jest ważne dla dzieci zdaniem najmłodszych oraz osób, które z nimi pracują?”.

 • Konferencja "Discourses of childhood and social education"

  W dniach 2-3 czerwca 2022 r. w Akademii odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Pedagogika społeczna i dyskursy o prawach dziecka” zorganizowana przez Katedrę Pedagogiki Społecznej im. Janusza Korczaka UNESCO, Instytut Pedagogiki, Komitet Młodych Naukowców przy Polskim Towarzystwie Badań Edukacyjnych oraz Katedrę Dydaktyki i Kształcenia Nauczycieli UW. Kluczowym elementem była wymiana doświadczeń w obszarze inkluzji społecznej oraz pedagogiki społecznej jako źródła tworzenia innowacyjnych narzędzi na rzecz włączania.

 • Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023. Wykład inauguracyjny wygłosił Profesor Wiesław Komasa

  Wykład inauguracyjny nosił tytuł „Odwaga na samego siebie”. Profesor Wiesław Komasa podkreślał wartość słów poety Tagore’a, który mówił, że „Życie każdego człowieka jest drogą ku samemu sobie, próbą znalezienia drogi, zaznaczenia ścieżki.”. Zauważył wagę, jaką posiada akceptacja samego siebie, budowanie zaufania oraz szacunek dla wysiłku, jaki każdy człowiek wkłada w poszukiwania swojej życiowej drogi – drogi do samego siebie.

 • Uroczyste Posiedzenie Senatu zamykające obchody Stulecia Akademii – 14 grudnia 2022 r.Wanda Traczyk-Stawska wręczenie wyróżnienia ECCE HOMO

  Podczas tego wydarzenia wyróżnieniem ECCE HOMO uhonorowana została Pani Wanda Traczyk-Stawska, która w swojej działalności prezentuje wartości zgodne z Misją Akademii. Prof. dr hab. Marcin Pałys wygłosił wykład pt. „Autonomiczne i odpowiedzialne: uczelnie, jakich potrzebujemy”, w którym zauważył, że uroczystość zakończenia Jubileuszu 100-lecia Akademii to nie tylko czas podsumowań, ale również budowania planów na przyszłość i dokonania refleksji dotyczącej roli, jaką pełnią uczelnie wyższe oraz zastanowienia się jakich uczelni potrzebujemy.
  Zwieńczeniem wydarzenia był minirecital polskiego muzyka, kompozytora i wokalisty Tadeusza Woźniaka, który wystąpił ze swoim synem Filipem.

 • Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu OSOBAkonferencja OSOBA

  15 grudnia 2022 roku odbyła się Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu OSOBA pt. „Akceptacja, Partycypacja, Solidarność społeczna ‒ interdyscyplinarne wyzwania w tworzeniu społeczeństwa dla wszystkich”, podczas której kierunek wystąpień wyznaczyły trzy podstawowe kategorie: akceptacja, partycypacja oraz solidarność społeczna. Oprócz obrad plenarnych oraz sesji tematycznych konferencji towarzyszyły wydarzenia towarzyszące, tj.: wystawa prac Jerzego Ratyńskiego, minirecital Agaty Zakrzewskiej, pokaz filmów z cyklu „Jest człowiek”, sesja posterowa oraz seminarium "Edukacja włączająca- potrzeby i wyzwania".

 • Cykl filmów pt. „Jest człowiek”
  Z okazji Jubileuszu 100-lecia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej powstał cykl filmów dokumentalnych o tematyce społecznej, zrealizowanych przez Jakuba Dylewskiego i Ignacego Ciszewskiego pt. „Jest Człowiek”. W cyklu znalazły się trzy ekranizacje, zatytułowane: „Akceptacja”, „Partycypacja”, „Solidarność”. Tytuły te nie są przypadkowe – za skrótem APS kryje się bowiem wieloletnia tradycja w realizacji ważnych dla naszej misji wartości, które możemy odczytać jako
  A - akceptacja (film, 9:00)
  P - partycypacja (film, 7:11)
  S - solidarność (film, 7:44)

  Zachęcamy do obejrzenia filmów na naszym kanale YT @apswarszawa.

 

Składamy szczególne podziękowania wszystkim Pracowniczkom i Pracownikom Akademii za propagowanie myśli Marii Grzegorzewskiej.

Dziękujemy wszystkim, którzy mieli przyjemność uczestniczyć w wydarzeniach zorganizowanych z okazji obchodów 100-lecia naszej Uczelni, a szczególnie organizacji UNICEF, która była ich patronem honorowym. Mamy nadzieję, że był to czas pełen refleksji oraz nowych pomysłów.

Życzymy – sobie i Państwu – kolejnych 100 lat owocnej współpracy.

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 03-01-2023