W odpowiedzi na listy Marii Grzegorzewskiej. Portrety nauczycieli w studenckich narracjach

Monika Kupiec, Marta Krasuska-Betiuk

Opis:

Wydanie: 1

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2022

Język publikacji: polski

Liczba stron: 232

Typ publikacji: praca naukowa

Monika Kupiec – dr nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika, adiunkt w Instytucie Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Współautorka monografii: Społeczne konstruowanie roli ucznia w edukacji wczesnoszkolnej. Dyskursy, oczekiwania, praktyki (2021), autorka monografii Nauczycielski obraz ucznia u progu edukacji przedmiotowej (2021). Autorka artykułów w czasopismach, m.in.: ,,Problemy Wczesnej Edukacji”, ,,Forum Pedagogiczne”, ,,Wychowanie na Co Dzień” „Zeszyty Kieleckie – Język Polski w Klasach 4–6”, ,,Nauczyciel i Szkoła”. Sekretarz redakcji czasopisma „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, sekretarz Sekcji Edukacji Elementarnej KNP PAN (2020–2023). Zainteresowania badawcze: dydaktyka języka ojczystego, literatura dziecięca w kontekstach pedagogicznych, rola nauczyciela, nauczycielskie oczekiwania wobec dziecka.

e-mail: mkupiec@aps.edu.pl

Marta Krasuska-Betiuk – dr nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika, adiunkt w Instytucie Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Współautorka monografii: Społeczne konstruowanie roli ucznia w edukacji wczesnoszkolnej. Dyskursy, oczekiwania, praktyki (2021), Kreatywność jako wymiar profesjonalizacji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji (2017), O poszukiwaniu, poznawaniu i tworzeniu samego siebie. Perspektywa teoretyczna i praktyczna (2016). Autorka artykułów w czasopismach, m.in.: ,,Problemy Wczesnej Edukacji”, ,,Forum Oświatowe”, ,,Kultura i Edukacja”, ,,Studia z Teorii Wychowania”, ,,Kwartalnik Pedagogiczny”, ,,Forum Pedagogiczne”. Członek redakcji czasopisma „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. Zainteresowania badawcze: dydaktyka języka ojczystego, kultura literacka dzieci i młodzieży, pedagogika szkolna, reprezentacje społeczne w edukacji, wczesna profesjonalizacja zawodowa nauczycieli.

e-mail: mbkar@aps.edu.pl

Projekt zrealizowany przez Autorki jest oryginalny i ważny poznawczo. Poszerza wiedzę pedagogiczną o zasobach kandydatów na przyszłych nauczycieli dziecka, a w wymiarze praktycznym – daje asumpt do zmian programowych w obszarze profesjonalnego kształcenia na poziomie akademickim. Ponadto publikacja ma charakter promocyjny. Wykorzystuje oryginalny sposób propagowania idei identyfikowania studentów z uczelnią, z jej misją i wartościami, poprzez krytyczne i refleksyjne dialogowanie z Patronką Akademii.

Fragment recenzji prof. dr hab. Józefy Bałachowicz

Problematyka monografii usytuowana jest w obszarze pedeutologii i podejmuje niezwykle istotne zagadnienie rekonstrukcji zasobów wiedzy pedagogicznej konstruującej osobiste teorie pedagogiczne studentów, rozpoczynających swoją nauczycielską karierę edukacyjną. Problematyka zasobów osobistych/milczących teorii przyszłych nauczycieli, choć tak ważna w procesie przygotowania zawodowego kandydatów na nauczycieli, w rodzimej pedeutologii nie jest przedmiotem wielu eksploracji empirycznych. Dlatego projekt zrealizowany przez Autorki jest ważny poznawczo i dydaktycznie. (...). Odkrywanie, na starcie profesjonalnej kariery zawodowej, co wiedzą i jak myślą o profesji kandydaci na pedagogów, umożliwia modyfikację reprezentacji społecznych(...)

Fragment recenzji dr hab. Hanny Kędzierskiej, prof. UWM

Cena:

36,00

Rok wydania:

2022

Strony:

232

ISBN:

978-83-66879-77-5