Międzynarodowa Konferencja z cyklu OSOBA

Aktualizacja: 16-04-2024

Na zakończenie roku obchodów 100-lecia Uczelni i roku Marii Grzegorzewskiej w dniu 15 grudnia w Akademii odbyła się Międzynarodowa Konferencja zatytułowana Akceptacja, Partycypacja, Solidarność społeczna - interdyscyplinarne wyzwania w tworzeniu społeczeństwa dla wszystkich.

Kierunek wystąpień wyznaczyły trzy podstawowe kategorie: akceptacja, partycypacja, solidarność społeczna.  

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele środowisk akademickich różnych dyscyplin oraz praktycy, którzy uczestniczą w urzeczywistnianiu humanistycznych idei oraz przejawiają troskę o zrównoważony rozwój, w którym inkluzja społeczna stanowi niezwykle istotne ogniwo osiągnięcia dobrobytu poszczególnych osób i całych społeczeństw, jest szansą redukcji nierówności społecznych i budowania sprawiedliwego społeczeństwa inkluzyjnego. 

W ramach konferencji - poza obradami plenarnymi - odbywało się 11 sesji tematycznych stacjonarnie oraz on-line.

Dodatkowo w ramach konferencji odbyły się wydarzenia towarzyszące: 

  1. Wystawa pasteli olejowych Jerzego Ratyńskiego, przygotowanych w ramach warsztatów terapii zajęciowej im. dr Ewy Dutczak, przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym "Nadzieja" w Radomiu. 
  2. Mini recital Agaty Zakrzewskiej 
  3. Pokaz serii filmów "Jest człowiek
  4. Sesja posterowa ,,POMYŚL, JESTEŚ JUŻ W TYM ŚWIECIE PRACY, WIĘC PRACA TWOJA JEST WAŻNA, BO SPEŁNIA CZĄSTKĘ TEGO DONIOSŁEGO CAŁOKSZTAŁTU” 
  5. Seminarium "Edukacja włączająca- potrzeby i wyzwania", którego celem jest prezentacja wyników badań oraz przygotowanych materiałów szkoleniowych dla nauczycieli zrealizowanych w ramach współpracy międzynarodowej w programie ERASMUS+ I_AM https://inclusiveeducation.eu/pl/strona-glowna 

 

Serdecznie dziękujemy za udział! 

Komitet Naukowy oraz Organizacyjny 

 

Konferencja była objęta patronatem: UNICEF, Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacji im. Marii Grzegorzewskiej, czasopisma naukowego Szkoła Specjalna i czasopisma naukowego Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo.


 

 

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 22-12-2022