14 grudnia odbyło się Uroczyste Posiedzenie Senatu APS

Aktualizacja: 04-01-2023

Uroczyste Posiedzenie Senatu APS zamyka Rok Stulecia Akademii oraz Rok Marii Grzegorzewskiej.

Uroczystość była podsumowaniem roku 2022 - szczególnie ważnego dla całej społeczności Akademii, co podkreśliła w swoim przemówieniu JM Rektor dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS. Ustanowienie roku 2022 Rokiem Marii Grzegorzewskiej spowodowało wzrost zainteresowania twórczością Naszej Patronki, a także Akademią.

JM Rektor APS w swoim wystąpieniu przypomniała o trzech najważniejszych Kobietach naszego Stulecia: Marii Grzegorzewskiej, s. Małgorzacie Chmielewskiej, której podczas Święta Uczelni został nadany tytuł doktora honoris causa oraz Pani Wandzie Traczyk-Stawskiej, która w swojej działalności prezentuje wartości zgodne z Misją Akademii. 

statuetka ECCE HOMO

Szczególnym i niezwykle wzruszającym momentem było wręczenie Pani Wandzie Traczyk-Stawskiej wyjątkowego wyróżnienia ECCE HOMO.

Jak podkreśliła JM Rektor APS: To wyróżnienie "dla wyjątkowej Osoby, dla niezłomnego nauczyciela, dla wzoru dla nas na przyszłość i dla Osoby, która daje świadectwo". 

W kolejnej części uroczystości prof. dr hab. Marcin Pałys wygłosił wykład pt. "Autonomiczne i odpowiedzialne: uczelnie, jakich potrzebujemy", w którym zaznaczył, że "powszechna komunikacja z wykorzystaniem mediów społecznościowych, zamiast prognozowanemu ułatwianiu wymiany myśli i poglądów sprzyja tworzeniu zamkniętych bąbli informacyjnych, a z kolei polaryzacja społeczna niszczy debatę publiczną i wzajemne zaufanie, co prowadzi do widocznej w wielu państwach, w tym w Polsce, erozji demokracji, zaś wzrost zamożności nie usunął nierówności i wykluczeń, wprost przeciwnie, ujawnił ich nowe, niedostrzegane wcześniej formy". Zwrócił uwagę, że są to obszary, w których uczelnie powinny widzieć zadania do zrealizowania. Profesor Pałys zauważył, że uroczystość zakończenia Jubileuszu 100-lecia Akademii to nie tylko czas podsumowań, ale również budowania planów na przyszłość i dokonania refleksji dotyczącej roli, jaką pełnią uczelnie wyższe oraz zastanowienia się jakich uczelni potrzebujemy. 

Całość zwieńczył minirecital polskiego muzyka, kompozytora i wokalisty Tadeusza Woźniaka, który wystąpił wraz ze swoim synem Filipem

Podczas Uroczystego Posiedzenia Senatu APS wręczone zostały odznaczenia państwowe oraz promocje doktorskie i habilitacyjne. 

Wszystkim uczestnikom wydarzenia serdecznie dziękujemy za obecność. 

Transmisja z uroczystości:

 

Listy gratulacyjne:

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 14-12-2022