Diagnoza stanu praktyk studenckich w APS

Od 2021 roku w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej są realizowane badania na temat organizacji i realizacji praktyk studenckich. Wyniki zostały udostępnione w formie raportu. Kolejne badania mają odbywać sie cyklicznie - co dwa lata.

Raport za 2022 rok

Raport z badań diagnostycznych "Praktyki studenckie w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - w opinii studentów, opiekunów uczelnianych i opiekunów w instytucjach", Warszawa 2022.

Oprac. mgr Anna Pokrzywa. Koordynacja dr Ewa Dąbrowa.

Tekst raportu do pobrania

Diagnoza stanu praktyk na podstawie dokumentów wewnętrznych

Raport za 2023 rok

Raport z badań diagnostycznych "Praktyki studenckie w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - w opinii studentów, opiekunów uczelnianych i opiekunów w instytucjach", Warszawa 2023.

Oprac. mgr Anna Pokrzywa. Koordynacja dr Ewa Dąbrowa.

Tekst raportu do pobrania