Nawiązywanie współpracy

Uczelnia współpracuje z instytucjami publicznymi i prywatnymi, przedsiębiorstwami oraz organizacjami działającymi w Warszawie, województwie mazowieckim i całym kraju.

Współpraca ma charakter formalny (na podstawie porozumień) i nieformalny.

Służy przygotowaniu praktycznemu młodzieży akademickiej zgodnie z wysokimi standardami kształcenia oraz aktualnymi i przyszłymi potrzebami rynku pracy.

Podstawę stanowią trzy kluczowe wartości:

  • Akceptacja
  • Partycypacja
  • Solidarność

Zapraszamy do współpracy z Uczelnią w ramach praktyk studenckich instytucje, organizacje, podmioty gospodarcze

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH NAWIĄZANIEM WSPÓŁPRACY:  https://forms.office.com/r/J2hGJGuP6a

Istnieje możliwość zgłoszenia aktualnej oferty za pośrednictwem uczelnianego Portalu praktyk, staży i pracy.

Korzyści wynikające ze współpracy do podmiotów współpracujących

Co może zyskać instytucja/przedsiębiorstwo/organizacja?

- dzielenie się doświadczeniem
- uczestnictwo w wydarzeniach akademickim
- rozwijanie i podnoszenie kompetencji pracowników
- pozyskiwanie kadr
- otwieranie możliwości szerszej współpracy (w tym ramach projektów)

Instytucjom i opiekunom praktyk zaangażowanym w proces kształcenia praktycznego studentek i studentów wręczane będą specjalne podziękowania i dyplomy.

Zasady przyznawania podziękowań i dyplomów dostępne są w załączonym dokumencie.