Podmioty współpracujące z Uczelnią

Aktualna współpraca formalna (na podstawie porozumień)

Uczelnia współpracuje w ramach porozumień w instytucjami, przedsiębiorstwami i organizacjami pozarządowymi.

Poniżej jest dostępne zestawienie instytucji. 

Wykaz placówek żłobkowych, przedszkolnych i szkolnych rekomendowanych do realizacji praktyk studenckich.

Wykaz innych instytucji rekomendowanych do realizacji praktyk studenckich.

Aktualna oferta praktyk

AKTUALNĄ OFERTĘ PRAKTYK PROSIMY PRZEKAZYWAĆ ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO UDOSTĘPNIONEGO PONIŻEJ (FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY OFERT PRAKTYK DLA PODMIOTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z UCZELNIĄ - w celu udostępnienia oferty studentkom i studentom):

https://forms.office.com/r/gUg0fRD6Vc