Osoby z niepełnosprawnościami

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z niepełnosprawnościami

Wsparcie dla studentów z niepełnosprawnościami

 

Wszelkie wsparcie oferowane przez Akademię ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych studentom z niepełnosprawnościami lub innymi szczególnymi potrzebami i umożliwienie im pełnego uczestnictwa w zajęciach.

Pomoc oferowana jest dla studentów którzy zarejestrują się w biurze (rejestracja jest dobrowolna) poprzez wypełnienie kwestionariusza rejestracyjnego i dostarczenie go wraz z aktualnym orzeczeniem lub inną dokumentacją  do pok. 1052 (parter bud A)

Proponowane wsparcie:

 • tłumacze języka migowego na zajęciach dydaktycznych,

 • lektoraty z języków obcych dla studentów z wadą wzroku lub słuchu,

 • transport specjalistyczny,

 • specjalne zajęcia komputerowe dla osób niewidomych i słabo widzących,

 • pomoc przy wypełnianiu dokumentów związanych ze stypendiami itp,

 • wsparcie i bieżące reagowanie na zaistniałe problemy,

 • planowanie zajęć w dostępnych salach,

 • wsparcie asystentów,

 • pisemne zgody na nagrywanie wykładów,

 • wypożyczanie urządzeń wspomagających,

 • alternatywne formy egzaminów (egzaminy w formie ustnej, testy - powiększony druk, asystent, wydłużony czas do 50%),

 • wsparcie APP - akademickiej poradni psychologicznej,

 • dostosowywanie materiałów dydaktycznych oraz możliwość korzystania z dostosowanej pracowni komputerowej (sala 3333),
 • dodatkowe konsultacje asystentów naukowo-metodycznych

 

Kwestionariusz rejestracyjny (PDF 242kB)

Regulamin wspierania studentów z niepełnosprawnościami (PDF 96kB)

Regulamin wspierania studentów przez asystentów (PDF 198kB)

Regulamin wspierania studentów przez asystentów naukowo-metodycznych (PDF 321kB)

Poradnik dla nauczycieli akademickich (PDF 462kB)

Regulamin wypożyczalni sprzętu specjalistycznego (PDF 233kB)

Instrukcja krzesła ewakuacyjnego tytan basic (PDF 9,2MB)

Instrukcja krzesła ewakuacyjnego tytan standard (PDF 3,5MB)

Procedura ewakuacji osób z niepełnosprawnościami (PDF 764 kB)

 

dostosowania architektoniczne i komunikacyjne  APS

 

W budynkach uczelni pomieszczenia oznaczone są w języku brajla a korytarze posiadają kontrastowe oznaczenia poziome. Schody zostały oznaczone specjalnymi kontrastowymi i antypoślizgowymi nakładkami . W budynku D pomieszczenia oznaczone są dodatkowo tagami NFC zawierającymi cyfrowy zapis numeru pomieszczenia lub inne ważne informacje (np. klatka schodowa, korytarz, toaleta dostosowana)

Uczelnia jest wyposażona w znaczniki systemu Totupoint wspierającego nawigację dla osób niewidomych. Znaczniku umieszczone są  przy wejściach na teren uczelni, przy wejściach do budynków oraz wewnątrz obiektów.

W wybranych biurach uczelni: biuro spraw studenckich, biuro pomocy materialnej, biuro praktyk, portiernie, biblioteka (czytelnia i wypożyczalnia), ośrodek studiów podyplomowych, zamontowano stanowiskowe pętle indukcyjne. Ponadto osoby porozumiewające się językiem migowym mogą komunikować się na uczelni z pracownikami za pomocą tłumacza migowego online (link na stronie głównej APS)

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynkach Akademii znajdują się krzesła ewakuacyjne służące do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami. Krzesła są zamontowane w pobliżu schodów we wszystkich budynkach. Przy krzesłach umieszczona jest obrazowa instrukcja obsługi

 

Zespół ds wspierania osób z niepełnosprawnościami

 

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z niepełnosprawnościami

mgr Wojciech Polak


(Budynek A, parter, pokój 1052), e-mail: wpolak@aps.edu.pl, bon@aps.edu.pl

poniedziałek - piątek w godz. 9:00-15:00
tel. 22 5893600 (wew. 1052), 22 5893641

 

Referent administracyjny

mgr Sebastian Szczitinin

Budynek C, III piętro,  pok 3333, poniedziałek - piątek w godz. 9:00-15:00

sszczitinin@aps.edu.pl,

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa