Osoby z niepełnosprawnościami

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z niepełnosprawnościami

 

Wszelkie wsparcie oferowane przez  APS ma na celu wyrównanie szans studentom z niepełnosprawnościami i umożliwienie im pełnego uczestnictwa w zajęciach.

Pomoc oferowana jest dla studentów którzy zarejestrują się w biurze (rejestracja jest dobrowolna) poprzez wypełnienie kwestionariusza rejestracyjnego i dostarczenie go wraz z aktualnym orzeczeniem do pok. 1052 (parter bud A)

Proponowane wsparcie:

 • tłumacze języka migowego na zajęciach dydaktycznych,
 • lektoraty z języków obcych dla studentów z wadą wzroku lub słuchu,
 • transport specjalistyczny,
 • specjalne zajęcia komputerowe dla osób niewidomych i słabo widzących,
 • pomoc przy wypełnianiu dokumentów związanych ze stypendiami itp,
 • wsparcie i bieżące reagowanie na zaistniałe problemy,
 • planowanie zajęć w dostępnych salach,
 • wsparcie asystentów,
 • pisemne zgody na nagrywanie wykładów,
 • wypożyczanie urządzeń wspomagających,
 • alternatywne formy egzaminów (egzaminy w formie ustnej, testy - powiększony druk, asystent),
 • wsparcie APP - akademickiej poradni psychologicznej,
 • dodatkowych konsultacji naukowo-metodycznych

 

Kwestionariusz rejestracyjny (PDF 242kB)

Regulamin wspierania studentów z niepełnosprawnościami (PDF 96kB)

Regulamin wspierania studentów przez asystentów (PDF 198kB)

Regulamin wspierania studentów przez asystentów naukowo-metodycznych (PDF 321kB)

Poradnik dla nauczycieli akademickich (PDF 526kB)

Regulamin wypożyczalni sprzętu specjalistycznego (PDF 233kB)

 

 

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z niepełnosprawnościami

mgr Wojciech Polak

Akademia Pedagogiki Specjalnej
ul. Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa
(Budynek A, parter, pokój 1052)

e-mail: wpolak@aps.edu.pl, bon@aps.edu.pl

poniedziałek - piątek w godz. 9:00-15:00
tel. 22 5893600 (wew. 1052), 22 5893641