Profesor Ewa Łętowska

Przedstawiamy sylwetkę laureata doktoratu honorowego Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej przyznanego w 2009 roku.

Prof. dr hab. Ewa Łętowska - w latach 2002-2011 r. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego RP; 1988-1992 - Rzecznik Praw Obywatelskich RP; 1992-1999 - działalność w Centrum Edukacyjnym Fundacji Helsińskiej w Polsce.

Urodziła się w 1940 r. w Warszawie. Ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Od początku kariery akademickiej do chwili obecnej (tytuł i stanowisko profesora zwyczajnego) związana z Instytutem Nauk Prawnych PAN. Doktor honoris causa (2008) Uniwersytetu Gdańskiego.

Działalność Profesor i dokonania naukowe koncentrują się wokół różnych aspektów prawa cywilnego, konstytucyjnego i prawach człowieka. Aktywna również w międzynarodowym środowisku naukowym i społeczno-doradczym, m.in. International Human Right Council, Carter Center (USA), Board of the European Foundation of Human Rights (Bruksela). Nagrodzona przez Fundację Friedrich – Ebert – Stiftung (1995, Bonn, RFN) za działalność na rzecz Praw Człowieka.
Dostrzegając i doceniając ogromne znacznie aktywności i dokonań Profesor Ewy Łętowskiej na rzecz tworzenia świadomości społecznej potrzeby równego traktowania z pełnią Praw Obywatelskich osób z niepełnosprawnościami i marginalizowanych Senat Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej postanowił uhonorować Panią Profesor tytułem doktora honoris causa naszej Uczelni.