Terminarz rekrutacji

 

Harmonogram rekrutacji dodatkowej 2022/2023

Additional admissions schedule 2022/2023

 

Full-time second-cycle studies (2 years) Interdisciplinary MA in Children's Rights
and Childhood Studies (MICRACS) .


 

stacjonarne (dzienne)

niestacjonarne (zaoczne)

 

pierwszego stopnia

drugiego stopnia

jednolite mgr

pierwszego stopnia

drugiego stopnia

jednolite mgr

Edukacja artystyczna
w zakresie sztuk plastycznych

---

---

 ---

---

---

---

Fizjoterapia*

---

---

---

---

---

---

 Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem
i prawami dziecka

---

---

---

---

---

---

Logopedia

---

---

---

---

---

---

Masters in Children’s Rights and Childhood Studies  

---

1 tura

1 round

---

---

---

---

Pedagogika

---

 

---

 

 ---

 ---

---

---

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna

---

---

---

---

---

---

Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna

---

---

---

---

---

---

Pedagogika resocjalizacyjna

---

 

 

---

 

 

 Pedagogika specjalna

---

---

---

---

---

---

Pedagogika zdolności i informatyki

---

---

---

---

---

---

Praca socjalna

---

---

---

---

---

---

Psychologia

---

---

---

 ---

---

---

Socjologia

---

---

---

---

---

---

*pod warunkiem wydania Uczelni pozwolenia na utworzenie studiów na kierunku Fizjoterapia
przez Ministra Edukacji i Nauki