Terminarz rekrutacji

 

Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 

 

 

stacjonarne (dzienne)

niestacjonarne (zaoczne)

 

pierwszego stopnia

drugiego stopnia

jednolite mgr

pierwszego stopnia

drugiego stopnia

jednolite mgr

Edukacja artystyczna
w zakresie sztuk plastycznych

1 tura

1 tura

1 tura-kontynuacja

 ---

---

---

---

Fizjoterapia*

---

---

1 tura

---

---

---

Logopedia

1 tura

---

---

1 tura

---

---

Masters in Children’s Rights and Childhood Studies  

---

1 tura

1 tura-kontynuacja

---

---

---

---

Pedagogika

1 tura

 

1 tura

1 tura-kontynuacja

 

 ---

 ---

1 tura

1 tura-kontynuacja

---

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
i szkolna

1 tura

2 tura

1 tura

1 tura-kontynuacja

---

1 tura

2 tura

1 tura

1 tura-kontynuacja

---

Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna

---

---

1 tura

2 tura

---

---

1 tura

2 tura

Pedagogika resocjalizacyjna

1 tura

---

---

1 tura

2 tura

---

---

Pedagogika specjalna

---

---

1 tura

2 tura

---

---

1 tura

2 tura

Pedagogika zdolności
i informatyki

1 tura

2 tura

---

---

---

---

---

Praca socjalna

1 tura

2 tura

1 tura

1 tura-kontynuacja

---

---

---

---

Psychologia

---

---

1 tura

 ---

---

1 tura

Socjologia

1 tura

1 tura

1 tura-kontynuacja

---

---

---

---

*pod warunkiem wydania Uczelni pozwolenia na utworzenie studiów na kierunku Fizjoterapia
przez Ministra Edukacji i Nauki