Rekrutacja cudzoziemców

Informacje na temat rekrutacji osób nieposiadających obywatelstwa RP.

 

Znajdziesz tu informacje na temat:

  • Zasad odbywania studiów przez cudzoziemców w APS - link do strony
  • Wymogów  dotyczących znajomości języka polskiego - link do strony
  • Legalizacji zagranicznych dokumentów o wykształceniu - link do strony
  • Przeliczania wyników rekrutacyjnych na podstawie zagranicznych dokumentów o wykształceniu - link do strony
  • Dodatkowych dokumentów, jakie cudzoziemcy składają w przypadku zakwalifikowania do przyjęcia na studia - link do strony

Cudzoziemców zainteresowanych programami stypendialnymi rządu RP zachęcamy do odwiedzenia strony Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej  (NAWA) - link do strony

Z opłat rekrutacyjnych zwolnione są osoby będące obywatelami Ukrainy przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy przekroczyli granicę Rzeczypospolitej Polskiej począwszy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

 

Steps to take:
You can register through the IRK system available at this link:
Please proceed with the following instructions to add a diploma:
1. Personal forms
2. Education -> Higher education
3. Please fill in Documents and click the button SAVE AND ADD CERTIFICATE (Document type, Document year, Document number, Date of issue, Issuing institution type, Issuing institution name, Place of issue, Country of issue). Then click the button SAVE AND RETURN.Prosimy, w miarę możliwości, o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, ewentualnie o kontakt telefoniczny.

mgr Katarzyna Wyszomirska (e-mail: kwyszomirska@aps.edu.pl)
poniedziałek-piątek w godz. 9.00-13.00
tel. 22 589 36 18, tel. 22 589 36 00 wew. 3237 (p. 3236)