Kadra

             

dr hab. EWA MARIA KULESZA, prof. APS

ekulesza@aps.edu.pl

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Dyrektor Instytutu Pedagogiki Specjalnej w APS

 

Pedagog specjalny, terapeuta, profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: atrakcyjności społecznej uczniów z niepełnosprawnością, diagnozy i wspomagania sfery poznawczej dzieci z opóźnieniami rozwoju, aktywności zabawowej przedszkolaków z niepełnosprawnością, uczniów i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Autorka, redaktorka i współredaktorka naukowa licznych publikacji w językach polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim, japońskim, w tym książek: Od integracji do inkluzji: 30 lata integracji edukacyjnej - idea i rzeczywistość. Vol. 1. Vol. 2. (2021). (red.); Social attractiveness of children with disabilities in the opinion of nondisabled first-grade elementary school students and their parents in Kazakhstan (2020); Dynamiczna ocena rozwoju poznawczego dzieci w wieku od 2 do 6 lat (2017); Wolontariat studencki krajowy i zagraniczny (2017). (red.); Education of students with special needs - world experience. Individual Programs of Education and Therapy (IPET) (2013). (red.); Rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w wieku przedszkolnym. (2011). (red.). Współpracuje z wieloma zagranicznymi uczelniami, w tym: National Pingtung University (Pingtung, Taiwan), Ritsumeiken University (Kyoto, Japan), The Abai Kazakh National Pedagogical University (Almata, Kazakhstan). Od 2009 roku redaktorka naczelna czasopisma „Szkoła Specjalna” (www.szkolaspecjalna.aps.edu.pl).

Chcesz poznać innych wykładowców? Zapraszamy TUTAJ.