Pedagogika resocjalizacyjna

Internetowa Rejestracja Kandydatów - link do strony

 

Studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna (stacjonarne i niestacjonarne) trwają 3 lata (6 semestrów) i przygotowują do pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie i zagrożonymi nieprzystosowaniem społecznym, z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Absolwenci pedagogiki resocjalizacyjnej będą kreatywnymi pedagogami resocjalizacyjnymi wyposażonymi w najnowszą wiedzę z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej a także w umiejętności diagnozowania, projektowania, organizowania i realizowania procesu wychowania, resocjalizacji oraz wspomagania procesu nauczania.


Atuty kierunku:

  • Wieloaspektowa i wieloprofilowa wiedza dotycząca problematyki nieprzystosowania społecznego;
  • Wykwalifikowana kadra: autorytety naukowe, specjaliści, doświadczeni praktycy;
  • Program studiów odpowiadający na zapotrzebowanie rynku pracy w Polsce i za granicą;
  • Praktyki zawodowe umożliwiające nabycie nowej wiedzy, umiejętności, kontaktów zawodowych
  • Możliwość uzyskania ciekawego poszukiwanego na rynku pracy zawodu

Od roku akademickiego 2022/2023 pedagogika resocjalizacyjna w Akademii Pedagogiki Specjalnej jest kierunkiem studiów realizowanym na studiach pierwszego stopnia. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwenci będą mieli możliwość kontynuowania studiów na kierunku pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią. Studia drugiego stopnia będą uruchomione począwszy od roku akademickiego 2025/2026, tj. wówczas, gdy pierwsi absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna będą przystępować do rekrutacji na studia drugiego stopnia. 

Wiedza, umiejętności i kompetencje rozwijane w trakcie studiów - link do pliku
Program i plan studiów - link do programu  link do planu
Kadra - link do strony
Wymagania rekrutacyjne - link do strony