Kadra

Kierownik Zakładu Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej

dr hab. Irena Pospiszyl, prof. APS

 

Głównym obszary zainteresowań badawczych Pani Profesor są ofiary agresji interpersonalnej, ale także szeroko rozumiane problemy patologii społecznych oraz współczesne trendy w resocjalizacji. Szczególnie zaś:

 • Uwarunkowania podatności wiktymologicznej ofiar agresji
 • Wyznaczniki adaptacji jednostki do sytuacji trudnych i traumatycznych
 • Psychospołeczne korelaty zachowań naruszających normy społeczne
 • Diagnoza środowisk wysokiego ryzyka przestępczości
 • Współczesne trendy w zakresie pracy korekcyjnej z osobami nieprzystosowanymi

Najważniejsze publikacje:

 • Pospiszyl, I. (2020). The Loser Syndrome – universality of the strategy of defense of discriminated groups, Resocjalizacja Polska20, 91-101.
 • Pospiszyl, I. (2019).Syndrom Atlasa. O tych którzy byli silni zbyt długo. Warszawa: PWN.
 • Pospiszyl, I. (2016). Słoiki, gender i inne demony, czyli kilka refleksji na temat współczesnych uprzedzeń w Polsce.W: Ploch L., Jówko E., Marciniak-Paprocka K. (red.), Studium uwarunkowań inkluzji społecznej. Siedlce: Wyd. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego.
 • Pospiszyl, I. (2016). Barbarzyństwo potrzebuje społecznej legitymacji.W:  Giza T.  i in. (red.), Actual question and problems of the development of social science. Wyd. Kherson State University Ukraine, Holy Cross University, Kielce - Poland.
 • Pospiszyl, I. (2013). Prostytucja jako sposób realizacji własnych potrzeb stymulacyjnych. W: Kowalczyk R., Leśniak M. (red.) Prostytucja; Studium zjawiska. Kraków: Wyd. Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne.
 • Pospiszyl, I. (2010). The Life Activity of Women-Victims of Domestic Violence as a Determinant of Victimisation Susceptibility. W: Barbara Wysoczańska Widera, Interpersonal trauma and its consequences in adulthood,London: Cambridge Scholar Pub.
 • Pospiszyl, I. (2008).Patologie społeczne. Warszawa, PWN.
 • Pospiszyl, I. (2004). Kozioł ofiarny jako stabilizator procesu marginalizacji społecznej.W: Marzec –Holka K. Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej. Bydgoszcz: Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Pospiszyl, I. (2004). Kobiety – sprawczynie seksualnego wykorzystywania dzieci.Dziecko krzywdzone
 • Pospiszyl, I. (2003). Ofiary chroniczne – przypadek czy konieczność. Warszawa: APS.

 

Pozostali pracownicy Zakładu Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej: