Wnioski, wzory, druki, instrukcje

Regulamin zarządzania projektami w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Regulamin zarządzania projektami w APS link do pliku
Załącznik 1 - Karta Projektu link do pliku
Załącznik 2 - Upoważnienie link do pliku
Załącznik 3 - Zakres obowiązków Kierownika Projektu link do pliku
Załącznik 4 - Wniosek o otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego link do pliku
Załącznik 5 - Wniosek o prefinansowanie Projektu ze środków własnych APS link do pliku
Załącznik 6 - Przykładowy wzór opracowania dokumentów księgowych link do pliku
Załącznik 7 - Wniosek o zamknięcie wyodrębnionego rachunku bankowego link do pliku
Załącznik 8 - Oświadczenie dotyczące zaangażowania zawodowego link do pliku
Załącznik 9 - Karta pracy link do pliku
Sprawozdanie z realizacji zadań w projekcie link do pliku

Formularze

Wniosek o środki na udział w konferencji krajowej link do pliku
Wniosek o dokonanie przelewu za udział w konferencji link do pliku
Wniosek o finansowanie wydania publikacji - granty wewnętrzne link do pliku
Wniosek o finansowanie projektu badawczego indywidualnego link do pliku
Wniosek o finansowanie projektu badawczego zespołowego link do pliku
Karta oceny projektu badawczego zespołowego link do pliku
Informacja dla realizujących projekty badawcze link do pliku
Formularz opisu dokumentu księgowego (załącznik do faktury) link do pliku
Ewidencja przebiegu pojazdu do celów służbowych link do pliku
Formularz zgłoszenia zapotrzebowania na bilety lotnicze link do pliku

 

Dane do wniosków NCN link do pliku

 

Uprzejmie informujemy, iż wprowadzono nową procedurę zakupu książek ze środków przyznanych na realizację projektów badawczych. 

  1. Zgłoszenie zakupu książek przyjmowane jest wyłącznie po potwierdzeniu zamówienia przez Biuro ds. Projektów i Prorektora ds. Nauki. Formularz zamówienia w załączeniu.
  2. Potwierdzone zamówienie (kopia elektroniczna) prosimy przesłać na adres e-mail: bibl@aps.edu.pl 
  3. Biblioteka dokonuje zakupu po zatwierdzeniu przez zamawiającego wyceny sporządzonej przez Bibliotekę. 
  4. Zakupione książki stanowią zasób Biblioteki i są wypożyczane pracownikowi na czas trwania projektu/grantu/zadania. Jeśli książki są niezbędne do dalszej pracy naukowej, za zgodą Dyrektora Biblioteki APS, pracownik może korzystać z nich przez dłuższy okres niż przewiduje to umowa projektu/grantu/zadania. 

Powyższe zasady obowiązują od 01 lipca 2021 roku.

 

Po tym czasie wszelkie faktury dotyczące zakupu książek, które nie zostaną zakupione w nowym trybie, nie będą przez Biuro ds. Projektów przyjmowane

 

Formularz zamówienia książki do zakupu w ramach grantu/zadania link do pliku

 

Wzory i formularze umów

Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich link do pliku
Wzór - Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich link do pliku
Umowa o dzieło z przeniesieniem majątkowych praw autorskich link do pliku
Wzór - Umowa o dzieło z przeniesieniem majątkowych praw autorskich link do pliku
Oświadczenie do umowy o dzieło (dot. bez przeniesienia i z przeniesieniem praw) link do pliku
Wzór - Oświadczenie do umowy o dzieło (dot. bez przeniesienia i z przeniesieniem praw) link do pliku
Rachunek do umowy o dzieło (dot. bez przeniesienia i z przeniesieniem praw) link do pliku
Wzór - Rachunek do umowy o dzieło (dot. bez przeniesienia i z przeniesieniem praw) link do pliku
   
Umowa zlecenie link do pliku
Wzór - Umowa zlecenie link do pliku
Oświadczenie do umowy zlecenie link do pliku
Wzór - Oświadczenie do umowy zlecenie link do pliku
Rachunek do umowy zlecenie link do pliku
Wzór - Rachunek do umowy zlecenie link do pliku
   
PPK informacje i druki niezbędne do wypełnienia przy zawieraniu umów link do strony

 

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Regulamin Udzielania zamówień publicznych o wartości do 130 000 zł netto w APS link do pliku
Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości powyżej 130 000 zł netto w APS link do pliku
Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego do wartości 130 000 zł netto link do pliku

 

Przydatne linki

Kalkulator zagranicznej podróży służbowej link do strony
Kalkulator liczby dni link do strony
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej link do pliku