Senat

KADENCJA 2020– 2024

PRZEWODNICZĄCA SENATU - REKTOR

 • dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS

PRZEDSTAWICIELE PROFESORÓW I DOKTORÓW HABILITOWANYCH

 • dr hab. Anna Drabarek, prof. APS
 • dr hab. Jarosław Gara, prof. APS
 • dr hab. Irena Jelonkiewicz-Sterianos, prof. APS
 • dr hab. Ewa Kulesza, prof. APS
 • dr hab. Małgorzata Kupisiewicz, prof. APS
 • dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. APS
 • dr hab. Jarosław Michalski, prof. APS
 • prof. dr hab. Anna Odrowąż-Coates
 • dr hab. Stefan Paruch, prof. APS
 • dr hab. Irena Pospiszyl, prof. APS
 • dr hab. Grzegorz Pyszczek, prof. APS
 • dr hab. Bernadeta Szczupał, prof. APS
 • dr hab. Danuta Uryga, prof. APS
 • dr hab. Maciej Zychowicz, prof. APS

PRZEDSTAWICIELE POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

 • dr Ewa Bilska
 • dr Ewa Dąbrowa
 • dr Danuta Emiluta-Rozya
 • dr Urszula Gosk-Sobańska
 • dr Hubert Iwanicki
 • dr Mieczysław Sędzicki
 • dr Lidia Zabłocka-Żytka

PRZEDSTAWICIELE ADMINISTRACJI

 • mgr inż. Małgorzata Kamińska
 • Dorota Gołuch

PRZEDSTAWICIEL DOKTORANTÓW

 • mgr Aleksandra Mazurek

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW    

 • Zuzanna Bednarek
 • Konrad Czapski
 • Wiktoria Komoń
 • Laura Laszuk
 • Angelika Terlecka

 

UCZESTNICY Z GŁOSEM DORADCZYM

Przewodniczący Rady Uczelni

 • dr Piotr S. Juda

Prorektorzy

 • dr hab. Barbara Pasamonik, prof. APS
 • dr hab. Jarosław Rola, prof. APS

Dyrektor Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

 • dr hab. Agnieszka Olechowska, prof. APS

Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii

 • dr hab. Danuta Duch-Krzystoszek, prof. APS

Dyrektor Instytutu Psychologii

 • dr hab. Paweł Bronowski, prof. APS

Kierownik Szkoły Doktorskiej APS

 • dr hab. Aleksandra Tłuściak-Deliowska, prof. APS

Kanclerz

 • mgr Maciej Gajewski

Kwestor

 • mgr Dorota Sieczka

Związek Nauczycielstwa Polskiego

 • dr Agnieszka Kwiatkowska-Zwolan

NSZZ "Solidarność"

 • dr Ewa Dąbrowa

Dyrektor Biblioteki Głównej

 • mgr Joanna Potęga