Mediator

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 Zarządzenia Rektora nr 232/2019 z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zasad przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Rektor APS powołał na stanowisko Mediatora p. dr Michała Szulawskiego.

Kadencja Mediatora, o którym mowa w ust. 1, trwa do 31 sierpnia 2024 r.

 

Kontakt:

dr Michał Szulawski

tel. (22) 589-36-00  wew. 3608
e-mail: mszulawski@aps.edu.pl