Ogłoszenia

INFORMACJE O AKTUALNYCH DYŻURACH WYKŁADOWCÓW ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE USOS-WEB

 

 

Egzamin z Psychologii Osobowości dla studentów 2 roku studiów dziennych i niestacjonarnych odbędzie się 6 września o godzinie 12.00 w sali 3605. - dr D. Ścigała.


Egzaminu poprawkowy z przedmiotu Praca socjalna w domach pomocy społecznej. Termin wyznaczony na 4 września godz. 10.00 sala 2105


Egzamin poprawkowy z przedmiotu:

Metodyka edukacji wczesnoszkolnej uczniów słabosłyszących

dla Studentów IV roku Surdopedagogiki (studia stacjonarne) odbędzie się 6.09.godz. 12.00 sala 3529


Egzamin poprawkowy z języka angielskiego odbędzie się:

 • dla studentów stacjonarnych - 6 września (środa) o godzinie 9 w salach komputerowych, budynek C
 • dla studentów niestacjonarnych, w sobotę,  2 września , o godzinie 9 w sali 2120 

Dyżur dr Małgorzaty Czarkowskiej w dniu 5 lipca 2023 r. (środa) zostaje przełożony na 11 lipca 2023 r. (wtorek) w godz. 16.30-17.30


Egzamin poprawkowy z przedmiotu Filozofia z elementami logiki dla I DZPE odbędzie się 6 września (środa) godz. 11.00 w pokoju 2106 


dr D. Emiluta-Rozya informuje, że w dn. 21.06. będzie nieobecna.

dr E. Paradowska informuje: o  zmianie godzin dyżuru do końca czerwca 2023r.- tj. będą się one odbywały w godzinach 8:30-9:30 (zamiast 11:40-12:40), przy zachowaniu dotychczasowych dni dyżurów, tj. we Wtorek i w Środę.
Egzamin z Metodyki edukacji polonistycznej w klasach I-III II ZM/PW 1,2
dla studentów studiów niestacjonarnych odbędzie się 2 lipca o godz. 18 w Auli B.
dr Katarzyna Pardej

dr E. Paradowska informuje: o przeniesieniu dyżuru z dnia 14.06.2023r. (ŚRODA)--> na 15.06.2023r. (CZWARTEK) -tj. dzień później,  w godzinach 8:30 - 9:30,p.3521.


Uwaga studenci I DMPC: poprawkowy sprawdzian zaliczeniowy z przedmiotu Socjologia wychowania prowadzonego przez prof. M. Szymańskiego odbędzie się we środę, 14.06. o godz. 18:00 w s. 3310


W dniu 13.06.23 r (wtorek) dyżur dr Doroty Jankowskiej zostaje przesunięty z godziny 14.00-15.00 na godziny: 12.00-14.00 pok. 3110.

W tym dniu Dr Dorota Jankowska będzie dodatkowo dostępna w aplikacji teams  w godzinach 15.15-16.00.


W dniach 12-13 czerwca 2023r. dyżury dr S. Galanciak zostają przełożone na 15 czerwca 2023r. (czwartek) w godz. 12.00 - 14.00.


w dniu 12.06 zostaje odwołany dyżur prowadzony przez dr M. Wałachowską


uwaga I DMPC: w dniu 01.06 (czwartek) odbędzie się egzaminacyjne kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu "kultura języka " o godz. 13:30 w auli B


II DUPE EZG: w dn. 24.05 zajęcia zaplanowane w s. 1069 w godz. 13:30-16:55 zostają, jednorazowo, przeniesione do s. 3526.


w dniu 24.05 (środa) zajęcia z sali 3131 zostają jednorazowo przeniesione w godz.8:00-16:55 do sali 1069


uwaga grupy I DZWS + I DZRE: w dniu 23.05 (wtorek) odbędzie się egzaminacyjne kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu "kultura języka polskiego" o godz. 13:30 w auli 4061


Uprzejmie informujemy, że Pani Rektor ustanowiła piątek 09.06.2023 r. dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, jednakże zobowiązuje nauczycieli akademickich i studentów do ustalenia terminu i formy zrealizowania zajęć dydaktycznych, które były zaplanowane na ten dzień.


Uprzejmie informujemy, że z uwagi na odbywające się w dniu 19.05.23 r. Juwenalia Pani Rektor Profesor Barbara Marcinkowska wyraziła zgodą na ustanowienie godzin rektorskich dla studentów 19.05.23 r. (piątek) od godz. 13.30.


W dn. 18.05. dyżur dr J. Skolimowskiej odbędzie się wyłącznie poprzez Teams.


W dn. 17.05. dyżur Pani M. Pietruchy-Rejman zostaje odwołany.


W dn. 16.05. zajęcia zaplanowane w auli B zostają, jednorazowo, przeniesione do s. 4066


Zajęcia z sali 3131 zostają jednorazowo przeniesione:

W dniu 15 maja

W godz. 9:50-16:55 do sali 3631

W dniu 16 maja

W godz. 8:00-13:15 do sali 1107

W godz. 13:30-18:45 do sali 3605


W dniu 9 maja 2023 dyżur Pani prof. A. Kwiatkowskiej-Zwolan odbędzie się w godzinach: 10.00 - 11.00 (s. 6060).


Zapraszam osoby zainteresowane na EGZAMIN Z PEDAGOGIKI PRÓWNAWCZEJ (I termin) w dn. 4 czerwca 2023 r. o g. 8.30 w sali 3232. Zasady egzaminu i zakres materiału nie ulegają zmianie. Życzę owocnych przygotowań.
Ewa Dąbrowa


W dniu 28.04.2023r. (piątek) seminarium prof. M.J. Szymańskiego zostaje przełożone na 04.05.2023r. (czwartek) w godz. 09.45 - 10.45.


Dyżur Pani prof. J. Głodkowiej w dniu 26.04.2023 r. został odwołany.


W dniu 24 kwietnia 2023r. (poniedziałek) dyżur dr M. Korko wyjątkowo odbędzie się w godzinach 15.00 - 17.00 wyłącznie w aplikacji MS Teams


w dniu dzisiejszym (tj.19.04) zostaje odwołany dyżur dr Urszuli Dernowskiej.


W dniu 19.04.  dyżur Pani prof.  A. Kwiatkowskiej-Zwolan, zostaje przeniesiony z godziny 15.10 - 16.10 

na godzinę 12.15 - 13.15 (s.6060)


W dn. 17-18.04. dyżury Pani dr J. Bluszcz zostają odwołane.


 w dniu 17.04 (poniedziałek) zajęcia z sali 3310 w godz 15:20-18:45 zostają jednorazowo przeniesione do sali 1069


mgr M. Pietrucha-Rejman informuje, że dyżur w dniu 14.04 zostaje odwołany


Informacja dla studentów I roku studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich-   

kierunek pedagogika specjalna  

  

W związku z koniecznością wyboru specjalności zapraszamy Państwa na spotkanie, podczas którego będziecie mieli możliwość uzyskania informacji na temat interesującej Państwa specjalności.  

Spotkanie odbędzie się w aplikacji MS Teams w zespole Prezentacja specjalności-kierunek pedagogika specjalna

24.04.2023 (poniedziałek) o godz. 19.00
Aby dołączyć do planowanego spotkania, prosimy wpisać poniższy kod:
nvxa4e5  Informacja dla studentów I roku studiów niestacjonarnych jednolitych magisterskich- kierunek pedagogika specjalna   

W związku z koniecznością wyboru specjalności zapraszamy Państwa na spotkanie, podczas którego będziecie mieli możliwość uzyskania informacji na temat interesującej Państwa specjalności.  

Spotkanie odbędzie się w aplikacji MS Teams w zespole Prezentacja specjalności-kierunek pedagogika specjalna

20.04.2023 (czwartek) o godz. 19.00
Aby dołączyć do planowanego spotkania, prosimy wpisać poniższy kod:
nvxa4e5

prof. M. Wolan-Nowakowska informuje : dyżur w dn. 12.04 odbędzie się w g. 14.00-16.00.


Uwaga II DMPW:  zajęcia z przedmiotu "Wybrane zagadnienia prawa" realizowane zdalnie we wtorki w godz. 15.20-16.55, w dniu 18.04.2023 r. (ostatnie zajęcia w I cyklu) odbędą się stacjonarnie w auli C w godz. 13.30 - 14.15. 


Uwaga I DZWS + I DZRE: w dn. 04.04. wykład z przedmiotu "Kultura języka polskiego" Pani dr E. Lewandowskiej - Tarasiuk rozpocznie się wyjątkowo o godz. 14:00


Uwaga III DMPW - 2: w czwartek 30.03 zajęcia z przedmiotu Psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania języka obcego odbędą się w formie asynchronicznej. Pracę do wykonania dla studentów Pani M. Poruszek zamieści w USOS.


 IV DMPC - zajęcia prowadzone przez prof. L. Lukianową z przedmiotu "Образование на протяжении всей жизни: от теории до практики" w dniu 31.03 odbędzie się stacjonarnie w sali 1076 w godz. 8.00-12.25


W dn. 22.03. dyżur Pani prof. M. Wolan-Nowakowskiej zostaje odwołany.


W dniu 15.03.2023 r. dyżur dr A. Krempy-Kowalewskiej został odwołany.


W dniu jutrzejszym (tj.15.03.2023r) dr U. Gosk-Sobańska zapraszam na dyżur w godzinach 9:50-10:50. 


W dniu 13 marca br. (poniedziałek) dyżur dr S. Galanciak zostaje odwołany


W dniu 13.03.2023 r. dyżur prof. Diany Aksamit został odwołany.


W dniu 13.03.2023 r. dyżur mgr Eweliny Młynarczyk-Karabin odbędzie się wyłącznie on-line na MS Teams.


w dniu 3.03 zajęcia z sali 3232 (z prof. A. Tłuściak-Deliowską) w godz. 11:40-16:55 zostają jednorazowo przeniesione do sali 3526


W dn. 01.03. dyżur Pani prof. M. Wolan-Nowakowskiej zostaje odwołany. W sprawach pilnych Pani Profesor prosi o kontakt mailowy.


W dniu 01 marca 23r. (środa) dyżur dr Agnieszki Zamarian zostaje przełożony na 03 marca 23r. (piątek) w godz. 09.00 - 10.00.


Uwaga studenci II DZPS:

 • wykład Pani dr K. Ziomek-Michalak - Praca socjalna w domach pomocy społecznej, w dn. 03.03. odbędzie się - wyjątkowo - zdalnie, w aplikacji Teams.
 • ćwiczenia Pani dr K. Ziomek-Michalak z dnia 03.03 odbędą się 01.03 w godz. 09:50-13:15 w sali 2202

W dniu 23.02.23r., (czwartek) dyżur dr K. Ziomek-Michalak, wyjątkowo odbędzie się tylko w aplikacji MS Teams


Uwaga studenci III DMPW grupa 2: jutrzejsze (23.02.) zajęcia z przedmiotu „Psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania języka obcego na etapie wczesnej edukacji -2” odbędą się zgodnie z planem. Ćwiczenia poprowadzi dr A. Ciążela.


Uwaga studenci I DUPE: wykład z przedmiotu „Prawa człowieka” - dr M. Zima-Parjaszewska (zdalnie), zostaje przeniesiony na w II cykl w godz. 19:00-20:30

Uwaga studenci II DUPE: wykład z przedmiotu „Prawa człowieka” - dr M. Zima-Parjaszewska (zdalnie), zostaje przeniesiony na godz. 17:10


we środę 22.02 zajęcia z mgr K. Gralą z przedmiotu "Przywództwo" [PY-5S-PRY] jednorazowo odbędą  się w godz. 13:40-15:15  w sali 3634.

Uwaga studenci II DZPE: 20.02 fakultet Metodologia badań – łatwiejsza niż się wydaje, ćw., prof. F. Szlosek -  odbędzie się o 13:30
Uwaga studenci II DZPS - PSS 2: dzisiaj, 20.02. o godz. 15:20 zapraszamy na zajęcia z przedmiotu Praca socjalna z osobami z niepełnosprawnościami. Przedmiot znajduje się na planie PDF, ale nie był dla Państwa widoczny w USOS (po korekcie, terminy zajęć będą widoczne w systemie od jutra).

Uwaga studenci  II DZPE grupa POW 2:  dzisiaj, 20.02. o godz. 15:20 zapraszamy na zajęcia z przedmiotu "Warsztaty kompetencji wychowawczych". Przedmiot znajduje się na planie PDF, ale nie był dla Państwa widoczny w USOS (po korekcie, terminy zajęć będą widoczne w systemie od jutra) 


Szanowni Państwo,

drugi termin zaliczeń dla studentów studiów niestacjonarnych z przedmiotów prowadzonych przez dr Jolantę Zozulę odbędzie się w dniu 18.02.2023 r. (sobota) od godz. 9.00 w pok. 2204".


Pani dr D. Wiśniewska informuje, że egzamin poprawkowy z przedmiotu PC-5F-PDK Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (studia niestacjonarne) został wyznaczony na 19 lutego na godzinę 15.00. Egzamin odbędzie się w sali 3605.


Pani dr M. Kruk-Rogucka informuje, że II termin egzaminu z Technik terapii i pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży wyznaczony został na 20.02.23 r. o godz. 10.40 w sali 3609 (Zakład Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży).


 W dniu 13 lutego 23r. (poniedziałek) dyżur dr M. Czarkowskiej odbędzie się w godz. 16.30 - 17.30.


W dniach 13.02-19.02 dyżury dr hab. M. Makiewicz, prof. APS zostają odwołane. W najbliższym czasie będą wyznaczone dodatkowe terminy dyżurów.


Uwaga

Egzamin poprawkowy u p. prof. Anny Drabarek

dla studentów socjologii i pedagogiki

odbędzie się w dniu 14. 02. 2023 r., o godz. 12.00, w sali 2314


Dotyczy studentów i studentek I roku socjologii w APS 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie zapraszam Państwa na spotkanie w tej sprawie w pierwszy piątek nowego semestru – 24.02.2023 o godzinie 9:50 w sali 1115. 

Na spotkaniu opowiem Państwu o kształcie praktyk, zaprezentuję instytucje, z którymi będziemy pracować w bieżącym roku akademickim, zorganizujemy też proces zapisania się na praktykę i ustalimy plan pracy w semestrze.  

Z tego względu spotkanie ma charakter obowiązkowy dla wszystkich studentów I roku socjologii. 

Przed spotkaniem mogą Państwo zapoznać się z ogólnymi informacjami na temat systemu praktyk na studiach socjologicznych w APS na stronie http://www.aps.edu.pl/instytuty/instytut-filozofii-i-socjologii/strefa-studencka/praktyki/.  

Do zobaczenia,  

Anna Pokrzywa  

opiekunka praktyk 


Prof. J. Kulbaka informuje o egzaminach na studiach niestacjonarnych:

Niedziela 12 luty 2023:

Aula A (10.30-12.00) IZM/PW

1115 (13.00-15.00), gr. IZZ/RE i I ZZ/WS



Egzamin poprawkowy z Kultury języka z elementami pisarstwa naukowego

dla studentów studiów niestacjonarnych

odbędzie się 18 lutego o godz. 10.00 sala 3090.

dr K. Pardej



Dr Dorota Jankowska informuje, że egzamin poprawkowy z prowadzonych przez nią przedmiotów: Podstawy pedagogiki i Pedagogika odbędzie się w formie pisemnej w dniu 14 II 23 o godz. 10.00  w  Sali 3088.
Egzamin poprawkowy z "Podstaw psychologii" u dr Melonowskiej będzie miał miejsce
14 lutego od godziny 12:00, pok. 2106.
Szanowni Państwo,
egzamin poprawkowy z Kultury języka z elementami pisarstwa naukowego
odbędzie się 16 lutego o godz. 11.35 w sali 1115.
dr Katarzyna Pardej
Szanowni Państwo, 
zapraszam na egzamin z Kultury języka z elementami pisarstwa naukowego
III ZM/PW 5 lutego godz. 15.45, sala 3131.
dr Katarzyna Pardej
"Egzamin z Prawa administracyjnego w pracy pracownika socjalnego odbędzie się w dniu 30 stycznia 2023 r. o godzinie 13.00 w sali 1209 (dr M. Czarkowska).
W dniu 30 stycznia 2023 r. o godzinie 13.30 w sali 2204 (dr M. Czarkowska) - test pisemny dla osób, które nie mogły przestąpić do niego w innych terminach."

Dyżur dr D. Aksamit 29. 01. zostaje odwołany i przeniesiony na 4 lutego w godz. 16.00-17.00.


Egzamin w sesji zasadniczej z przedmiotu 
Kultura języka polskiego z elementami pisarstwa naukowego
dla III DMPW 1,2,3,4 odbędzie się 2 lutego (tj. czwartek) o godz. 11.00 w sali 1115.
dr Katarzyna Pardej
Egzamin z przedmiotu: Podstawy pedagogiki dla I roku studiów stacjonarnych kierunku pedagogika, pedagogika zdolności i informatyki oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna u dr Doroty Jankowskiej odbędzie się 2 II 23 (czwartek) godzina 9.00 (Aula A).
Przypominamy, że studenci pedagogiki oraz pedagogiki zdolności i informatyki siadają w pierwszych rzędach, natomiast pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w drugiej części Auli. 

"Drodzy Studenci przypominam, że w najbliższy czwartek, dn_19.01.2023 jest stacjonarnie pisane -na APS --> KOLOKWIUM Z WYKŁADÓW PEDAGOGIKA SPECJALNA_o godz.9:50-11:25_(wyjątkowo w tych godzinach - na prośbę grupy!!!)_w sali 1069.


informacja o egzaminach u prof. A. Drabarek

 1. pedagogika 31 styczeń (wtorek) godz. 9.00 -12.00 pokój 2314 IIIp .bl.B egzamin ustny
 2. socjologia 31 styczeń (wtorek) godz. 12-16 pokój 2314 IIIp. bl.B egzamin ustny
 3. psychologia (niestacjonarna) 11luty (sobota) godz. 8.00 - 14.00 pokój 2314 IIIp. bl.B egzamin ustny

w dniu 9.01 zostają zmienione godziny dyżuru prof. M. Makiewicz z 14:20-15:20 na 13:15-14:15


Dyżur dr M.Gawrych w dniu 04.01.2023 odbędzie się w formule online (Teams).


Dzisiejszy (04.01.) dyżur Pani dr Alicji Zagrodzkiej zostaje odwołany.


dr L. Zabłocka-Żytka informacje, że dyżur dla studentów  dziś (tj.03.01) jest online, 14.00-15.00.


Dzisiejszy (03.01.) dyżur Pana dr M. Radzkiego zostaje przeniesiony na 04.01. godz. 14:00.



Wykład  "Diagnoza funkcjonalna" z dr G. Walczak dla II DUPC-ERIw zostaje przeniesione z dnia 3 stycznia na 10 stycznia , godz. 8.15 - 9.45, sala 3412


W dn. 21.12.2022 r. (środa) zajęcia zaplanowane w sali 3511 w godz. 13.30 – 17.00 odbędą się, wyjątkowo, w s. 1204. Zajęcia zaplanowane - w tym czasie - w sali 1204 zostają przeniesione, jednorazowo, do pokoju 3530. 


W dniu 15.12.2023 (czwartek) zajęcia zaplanowane:

zajęcia zaplanowane w auli B

w godz. 11:40-13:30 zostają jednorazowo przeniesione do sali 1018 (z dr S. Jaronowska)

w godz. 13:30-15:05 zostają jednorazowo przeniesione do auli C (z dr K. Nowak-Stańczyk)

w godz. 15:20-16.55 zostają jednorazowo przeniesione do auli C ( z prof. K. Prot-Klinger)


W dniu 15.12.2023 (czwartek) zajęcia zaplanowane:

zajęcia zaplanowane w auli C

w godz. 13:30-15:05 zostają jednorazowo przeniesione do sali 3605 (dr M. Grodecki)


W dniu 15.12.2023 (czwartek) zajęcia zaplanowane:

zajęcia zaplanowane w auli 3605

w godz. 13:30-15:05 zostają jednorazowo przeniesione do sali 1018 (z dr R. Piotrowicz)


W dniu 15.12.2023 (czwartek) zajęcia zaplanowane:

zajęcia zaplanowane w sali 3088

w godz. 8:00-9:35 zostają jednorazowo przeniesione do sali 3131 (z dr A. Lukasek)

w godz. 9:50-11:25 zostają jednorazowo przeniesione do sali 3131 (z dr A. Lukasek)

w godz. 11:40-13:15 zostają jednorazowo przeniesione do sali 2225 (z dr A. Lukasek)

w godz. 13:30-15:05 zostają jednorazowo przeniesione do sali 1073 (z dr K. Skarbek)

w godz. 15:20-16.55 zostają jednorazowo przeniesione do sali 1073 (z prof. Moshe Shner)

w godz. 17:10-18.45 zostają jednorazowo przeniesione do sali 1073 (z prof. Maria Zsogon)


W dniu 14.12. (środa) zajęcia zaplanowane:

zajęcia zaplanowane w sali 3131

w godz. 9:50-11:25 zostają jednorazowo przeniesione do sali 2221 (z dr M. Korko)

w godz. 11:40-13:15 zostają jednorazowo przeniesione do sali 1208 (dr M. Wenderlich - zastępstwo za dr A. Korwin-Szymanowską)

w godz. 13:30-15:05 zostają jednorazowo przeniesione do sali 1027 (dr M. Wenderlich - zastępstwo za dr A. Korwin-Szymanowską)

w godz. 15:20-16.55 zostają jednorazowo przeniesione do sali 1203 (z dr Ariadna Ciążela)



w dniu 12.12 (poniedziałek) zostaje odwołany dyżur dr J. Melonowskiej
W związku z nieobecnością pani dr Adaminy Korwin-Szymanowskiej
1. Zajęcia poniedziałkowe: "Psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania języka obcego" 2 grupy zajęciowe w godzinach 11.40 - 15.05 w zastępstwie poprowadzi dr Ariadna Ciążela. 
2. Zajęcia w środy: "Psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania języka obcego" 2 grupy zajęciowe w godzinach 11.40 - 15.05 w zastępstwie poprowadzi dr Maja Wenderlich. 
3. Zajęcia w środy: "Outdoor Education" 1 grupa zajęciowa w godzinach 9.50-11.25 (konwersatorium) w zastępstwie poprowadzi dr Ewa Lewandowska. 

w dniu 13.12 (wtorek) zajęcia zaplanowane w sali 1109 zostają jednorazowo przeniesione

w godz. 11:40-13:15 do sali 3016 ( dr J. Bartczak)


w dniu 7.12 zostają odwołane dyżury dr A. Baum i prof. J. Kulbaki


"W dniu 12.12.2022 r. zajęcia z przedmiotu "Prawo oświatowe" zostają odwołane. Zajęcia będą odpracowane w dniu 19.12.2022 r. w godz. 13.30 - 15.05 w sali 2120. Jolanta Zozula"


W dniu 6.12. (wtorek) zajęcia zaplanowane:

w sali 2120 zostają, jednorazowo, przeniesione:

w godz. 9:50-11:25 do sali 3310

w godz. 13:30-15:05 do auli C


W dniu 02.12.22r. (piątek) dyżur prof. Gary wyjątkowo odbędzie się w godz. 10.40 - 11.40


W dniach  22.12 (od 15:20) i 23.12. (cały dzień) zostają ogłoszone godziny rektorskie.


Uwaga III rok DZPE: w dn. 01.12. wykład Pani dr E. Lewandowskiej-Tarasiuk (Kultura języka polskiego) odbędzie się zgodnie z planem w godz. 13:30-15:05 w auli A.


Egzamin z przedmiotu PC-2F-RSZ Rehabilitacja społeczna i zawodowa dla studentów II ZU/PC u dr M. Sędzickiego odbędzie się 11 lutego w godzinach 13.00-13.45 na auli C.


w dniu 29.11 zostaje odwołany dyżur dr Moniki Zima-Parjaszewskiej


w dniach 26-27.11 zostają odwołane zajęcia prowadzone przez dr R. Piotrowicza


uwaga II DMPC

wykład z prof J. Garą z przedmiotu Kierunki pedagogiki współczesnej, który się nie odbył w dniu 28.10 z powodu wyłączenia prądu, odbędzie się w dniu 2.12 w godz. 15:20-16:55 w auli A


uwaga II DMPC

 Proszę sprawdzić przypisanie do grupy na przedmiot "Nowoczesne technologie w oddziaływaniach pedagogicznych" rozpoczynający się w II cyklu, w przypadku kolizji w planie należy się skontaktować z biurem planowania kształcenia.


w dniu 24.11 czwartek

zajęcia zaplanowane w sali 3016

w godz. 11:40-12:25 zostają jednorazowo przeniesione do sali 3632

w godz. 13:30-15:05 zostają jednorazowo przeniesione do sali 1073

w godz. 15:20-16:05 zostają jednorazowo przeniesione do sali 2225

 

W dniu 24.11. (czwartek) zajęcia zaplanowane:

w sali 3088 zostają, jednorazowo, przeniesione:

 •      w godz. 08:00-13:15 do sali 1208
 •      w godz. 13.30-15.05 do sali 2119

w sali 1208 w godz. 09:50-13:15 zostają, jednorazowo, przeniesione do sali 3605.


Dyżur dr J. Bluszcz w dniach 23-24 listopada 22r., zostaje przełożony iodbędzie się 22 listopada 22r. (wtorek), o godz. 10.00 - 12.00.


w dniu 22.11 wtorek zajęcia zaplanowane  w sali 3310 zostają przeniesione jednorazowo do auli C


UWAGA IV DMPC grupy prof. M. Bartoszewicz

Profesor Monika Bartoszewicz z Norwegii, bardzo przeprasza grupę, ale utknęła na lotnisku, w związku z tym pierwsze zajęcia przygotuje asynchronicznie, wideo wprowadzające i materiały. Możecie się Państwo spodziewać maila od niej w tej sprawie, natomiast w dniu dzisiejszym nie będzie połączenia online. Bardzo przepraszamy.


W dniu 18.11.2022 (piątek)

Zajęcia zaplanowane w auli C

w godz. 8:00-16:55 zostają przeniesione do auli B


W dniu 17.11.2022 (czwartek)

Zajęcia zaplanowane w auli C z uwagi koncert OSPAR

 • w godz. 9:50-11:25 zostają przeniesione do auli A
 • w godz. 11:40-13:15 zostają przeniesione na 24.11 i 1.12 – szczegóły w USOS
 • w godz. 13:30-15:05 zostają przeniesione na 24.11 i 28.11 – szczegóły w USOS
 • w godz. 15:20-16:55 zostają przeniesione do auli A

Zajęcia zaplanowane w sali 3131 zostają przeniesione, jednorazowo:

 • w godz. 09:50-11:25 do sali 1209
 • w godz. 11:30-13:05 do sali 3632

Zajęcia zaplanowane w sali 3088 zostają przeniesione, jednorazowo:

 • w godz. 08:00-15:05 do sali 3526
 • w godz. 15:20-16:55 do sali 2225

Zajęcia zaplanowane w sali 3077 zostają przeniesione, jednorazowo:

 • w godz. 09:50-11:25 do sali 3605
 • w godz. 11:40-13:15 do sali 3016
 • w godz. 15:20-16:55 do sali 3526

UWAGA: Studenci II roku kierunku Praca socjalna - ZMIANA SAL W DNIU 18.11.22! Wykłady z przedmiotów: Projekt socjalny oraz Teoretyczne podstawy wychowania zostaną przeprowadzone w sali 2122.


Zaliczenia z przedmiotu: Przedsiębiorczość (dla osób z grupy: II DU/PC - studia stacjonarne) u dr Anny Kruk odbędą się w 2 turach w auli C, w godzinach: 9.50 - 10.25, w następujących terminach: 

Czwartek 01 grudnia br. (3 grupy): 
grupy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem oraz logopedii.

Czwartek 08 grudnia br. (4 grupy): 
dwie grupy resocjalizacji, surdopedagogika oraz terapia pedagogiczna. 


Dyżur dr E. Wapiennik-Kuczbajskiej w dniu 14.11.2022 r. został odwołany.


Uwaga IV DMPC - konwersatoria w języku obcym rozpoczynają się 18 listopada


W dniu 14 listopada 2022r. (poniedziałek) dyżur mgr Marii Żurawskiej odbędzie się w godz. 13.15-17.15, pok. 2208


W związku z planowym wyjściem hospitacyjnym studentów III roku kierunku praca socjalna dyżur mgr M. Żurawskiej w dniu 21 listopada 2022r. (poniedziałek) zostaje odwołany.


Uwaga III DZEP-

zajęcia z dr K. Ćwiertniewskim będą odbywały się zw dniach 16.11; 30.11; 7.12; 14.12


  "Szanowni Państwo,

zajęcia z przedmiotu "Prawne podstawy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" zostaną odpracowane w dniu 18.11.2022 r., w godz. 17.10-18.45 w auli "B".
Jolanta Zozula"

 W dniu 09.11. zajęcia zaplanowane:

 1. w auli B zostają przeniesione, jednorazowo, do auli C
 2. w auli A zostają przeniesione, jednorazowo:
 • w godz. 09:50-11:25 do sali 1115
 • w godz. 11:40-15:05 do Sali Senatu
 • w godz. 15:20-16:55 do sali 2120
 • w godz. 17:10-18:45 do auli C
 1. w auli C w godz.13:50-15:05 zostają przeniesione, jednorazowo, do sali 2120
 2. w sali 2120 zostają przeniesione, jednorazowo:
 • w godz. 13:30-15:05 do sali 1209
 • w godz. 15:20-16:55 do Sali Senatu
 1. w sali 1115 w godz. 09:50-11:25 zostają przeniesione, jednorazowo, do sali 1104
 2. w sali 1209 w godz. 13:30-15:05 zostają przeniesione, jednorazowo, do sali 1107

dzisiejszy (tj. 7.11) dyżur prof. A. Tluściak-Deliowskiej zostaje odwołany.
w dniu 7.11 poniedziałek zajęcia z sali 3310 ( z dr I. Węcek-Poborczyk) w godz. 15:20-18:45 jednorazowo zostają przeniesione do sali 3131.
Dyżur mgr M. Żurawskiej w dniu 07 listopada 2022r. (poniedziałek) zostaje przełożony na 03 listopada 2022r. w godz. 15.00 - 17.00

UWAGA studenci IV roku specjalności pedagogika resocjalizacyjna studiów niestacjonarnych.W dniach 7-10 listopada odbędzie się II tura rejestracji na konwersatoria w języku obcym. Na wniosek studentów zwiększony został limit miejsc w 3 grupach, w których obywać się będą konwersatoria w języku angielskim.


W dniach 03 - 07 listopada 2022 roku w systemie USOS odbędzie się rejestracja na zajęcia fakultatywne dla studentów I roku kierunku pedagogika resocjalizacyjna studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (studia I stopnia). Studenci wybierają jeden fakultet. Zajęcia te będą realizowane w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego.


 w dniu 26.10 środa zajęcia z sali 2202

jednorazowo zostają przeniesione:

w godz. 9:50-11:25 - dr J. Moleda - do sali 2222

w godz. 11:40-13:15 - dr J. Moleda - do sali 2222

w godz. 13:30-15:05 - dr A. Nowicka-Skóra - do 2221


Dr hab. Ewa Zasępa, profesor uczelni, w dniu 21.10 odwołuje dyżur.

Dodatkowy dyżur będzie 27.10 w godz. 13.20-15.20. 


Drodzy Studenci i Studentki studiów I roku licencjackich, magisterskich, a także jednolitych magisterskich!

W imieniu Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej i Samorządu Studentów zapraszamy Was na szkolenie dotyczące praw i obowiązków studenta.

Jest to obowiązkowe szkolenie, które organizowane jest właśnie dla Was, ze względu na to, że nie zawsze wiecie, jakie macie prawa, a więc często możecie godzić się na coś co nie jest prawdziwe. 

Szkolenie odbędzie się w czwartek tj. 20.10.2022 r. podczas drugiej godziny zajęciowej 9:50 – 11:20 w Auli C.

Wykładowcy będą sprawdzali listy obecności, w związku z tym, prosimy o przybycie na szkolenie.

Dodatkowo będzie możliwość zadawania pytań do przedstawicieli Samorządu Studentów.

Pamiętajcie, że jesteśmy tu dla Was!


UWAGA!!!! STUDENCI IV roku PEDAGOGIKI SPECJALNEJ 

(STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE) 

Szanowni Państwo, w dniach 17–21.10.2022 roku w systemie USOS zostanie uruchomiona dla Państwa rejestracja na obowiązkowe zajęcia KONWERSATORIA w języku obcym. Dokonujecie Państwo wyboru dwóch konwersatoriów. Proszę zwrócić uwagę, aby przy wyborze konwersatoriów rejestrować się na dwa różne tematy zajęciowe.


W dn. 18.10. zajęcia Pana prof. M. Tanasia zostają odwołane.


W związku z udziałem w konferencji, w dn. 20.10. zajęcia Pani dr K. Stanek zostają odwołane.


 Najbliższe zajęcia z "Projektowania edukacji społeczno-przyrodniczej" dla II DUPE PDP odbędą się

 • w dn. 19.10. w godz. 13:30-16:50 (częściowo w Parku Zachodnim)
 • w dn. 26.10. w godz. 13:30-16:50 W Ogrodzie Botanicznym UW

23.11. zajęcia z przedmiotu "Rozwijanie kompetencji uczenia się dzieci w klasach I-III" dla II DUPE PDP odbędą się w godz. 13:30-16:50


Uprzejmie informuję, że 12 października 2022 o godzinie 11.15 w sali 3328 odbędzie się spotkanie przedstawicieli studentów poszczególnych grup 1 roku studiów stacjonarnych uzupełniających z doradcą studentów. Serdecznie zapraszam, dr Anna Róża Makaruk


Dzisiejsze (10.10.) zajęcia Pani mgr E. Gogacz zostają odwołane.

Prowadzone przez Panią prof. M. Makiewicz zajęcia z "Metodyki edukacji matematycznej w przedszkolu" (II DMPW) w dn. 11.10 poprowadzi, wyjątkowo, dr A. Stachura (s. 3131)

W dn. 06-11.10 Pani prof. M. Makiewicz przebywa na urlopie naukowym. Dyżury Pani Profesor w dn. 10.10 i 11.10 zostają odwołane.

Stacjonarne spotkanie opiekuna I roku kierunku praca socjalna ze studentami odbędzie się w dniu 10.10 (poniedziałek) o godz. 9.50, w sali 2120 - obecność jest obowiązkowa.
Serdecznie zapraszam, mgr Maria Żurawska

Dyżur mgr Marii Żurawskiej z dnia 10.10 (poniedziałek) zostaje przeniesiony na:
 • 12.10 (środa), w godz. 15.00-16.00, MS Teams/e-mail
 • 19.10 (środa), w godz. 15.00-16.00, MS Teams/e-mail

Wszystkich Studentów I roku 5-letnich studiów magisterskich, niestacjonarnych na kierunku Pedagogika Specjalna zapraszam na spotkanie ze mną jako DORADCĄ STUDENTÓW w najbliższą sobotę (15.10.2022) o godzinie 18.15, sala 3605. - dr Izabela Kucharczyk.

w dniu 6.10.2022 zostają odwołane zajęcia:
grupa V DMPY-SPS "Analiza grupowa - metoda wspomagania pracy w organizacjach"
grupa II DMPY 4B " Umiejętności psychologiczne"
grupa II DMPC 3 " Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży"
grupa II DMPC 8 " Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży"
w dniu 4.10.2022
zajęcia w sali 3131
zostają jednorazowo przeniesione:
w godz. 8.00-13:15 - do sali 3605
zajęcia z sali 3232
zostają jednorazowo przeniesione 
w godz. 8.00-9.35 - do sali 3305
w godz. 9.50- 11.25 - do sali 1115
w godz. 11.40-13.15 - do sali 1018
w godz. 13.30-15.05 - do sali 3016
w godz. 15:20-16:55 - do sali 3310
w godz. 17.10-18.45 - do sali 3310

Zaplanowane na dzisiaj (04.10.) zajęcia z przedmiotu Rodzinne i instytucjonalne formy wsparcia rodziny i opieki nad dzieckiem konwersatorium, wykł.+warszt. zostają odwołane.


Zaplanowany na 05.10 na godz. 15:20 wykład Współczesny rynek pracy prowadzony przez Panią prof U. Jeruszkę zostaje przeniesiony na czwartek, 06.10 na godz. 09:50 w sali 1027.


W dniu 21.09 Pani prof. M. Wolan-Nowakowska będzie pełniła dyżur w g. 10.00-11.00 w aplikacji Teams. Kolejny dyżur stacjonarny odbędzie się w dniu 26.09 (poniedziałek) w g. 12.00-13.00 sala 3418.