Ogłoszenia

INFORMACJE O AKTUALNYCH DYŻURACH WYKŁADOWCÓW ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE USOS-WEB

 

 

dr L. Zabłocka-Żytka informuje, że dzisiejszy (2.07) dyżur zrealizuje14.00-15.00, stacjonarnie i online.


W dniu 04.07.2024r. (czwartek) dyżur dr J. Korczaka nie odbędzie się. Dyżur zostaje przeniesiony na 02.07.2024r. (wtorek) w godz. 10.00 - 11.00.


Dyżur dr J. Korczaka zaplanowany na 27 czerwca 2024r. (czwartek)  zostaje przeniesiony na 28 czerwca 2024r. (piątek) w godz. 12.30 - 13.30.


prof. M. Wolan-Nowakowska informuje, że z uwagi na chorobę dyżur w dn. 25 czerwca będzie odbywała zdalnie - osoby zainteresowane prosi o kontakt mailowy.


W dniu 24 czerwca 2024r. (poniedziałek) dyżur prof. U. Dernowskiej wyjątkowo odbędzie się w godz. 10.00 - 12.00.


Szanowni Państwo,

egzamin poprawkowy z Kultury Języka Polskiego

dla studentów studiów niestacjonarnych grup: AP-3F-KJP i PC-5F-KUJ1 (I ZM/PC, I ZZ/RE, I ZZ/WS) odbędzie się 22 VI b.r. o godz.18.20 w Auli B

                                                                 Zapraszam

                                                          Ewa Lewandowska-Tarasiuk


dr L. Zabłocka-Żytka informuje, że dzisiejszy (18.06) dyżur zrealizuje wyjątkowo w godzinach 9.30-10.30.


Uwaga II ZZ/RE i II ZZ/WS: Prof. B. Przybylski informuje, że egzamin poprawkowy z przedmiotu "Socjologiczne podstawy edukacji" odbędzie się 22.06. (sobota) w godz. 08:00-09:00 w s. 3412.


Uwaga IV DMPC-TEA: zajęcia w dniu 13.06 w godz. 9:50-11:25 z dr R. Piotrowiczem zostają przeniesione do sali 3528


uwaga III DMPC-PRE: zajęcia w "pedeutologii" w dniach 6 i 13.06 odbędą się w godz. 9:50-11:25 w sali 1069 w zastępstwie poprowadzi je dr Jolanta Wiśniewska


dr I. Omelańczuk informuje, że dzisiejszy (29.05) dyżur odbędzie się wyjątkowo wyłącznie na teamsach.


Uwaga studenci I DMPC: egzamin z Kultura języka (dr E.Lewandowska-Tarasiuk) odbędzie się 04.06. o godz. 13:30 w auli A.


Uwaga studenci I DZRE  I DZWS: egzamin z Kultura języka polskiego (dr E.Lewandowska-Tarasiuk) odbędzie się 04.06. o godz. 15:20 w auli B.


W dn. 28.05. dyżur Pani mgr M. Pietruchy-Rejman zostaje odwołany.


W dniu 27 maja 2024r. (poniedziałek) dyżur mgr E. Weremczuk - Marczyńskiej zostaje odwołany.


W dniu 27 maja 2024r. (poniedziałek) dyżur dr M. Stankowskiej zostaje przełożony na 29 maja 2024r. (środa) w godz. 10.00 - 11.00.


 Uwaga studenci III DMPC PRE:

w dn. 23.05. zajęcia Pani dr P. Jurkiewicz odbędą się w s.2120. Ćwiczenia poprowadzi Pani dr J. Wiśniewska


Uwaga studenci: I ZZ/RE i I ZZ/WS

Szanowni Państwo,

zgodnie z naszymi ustaleniami,  wykład pointujący ważne, wybrane zagadnienia z Kultury Języka Polskiego

dla grupy B w formie On-line odbędzie się 19 maja (niedziela) o godz. 9:00

Link do spotkania zostanie przesłany drogą mailową. Zainteresowanych Studentów z grupy A również serdecznie zapraszam.

 dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk


w dniu 17.06 zostaje odwołany wykład "Relacje Międzygrupowe IV DMPY-SPS" prowadzony przez dr Jasielską


W dniu 14.05 zostaje odwołany dyżur dr M. Zimy-Parjaszewskiej


dr S. Gajewski informuje,  Jutrzejsze zajęcia grupy II DZEP-MCM w dn. 14.05.2024 odbywają się w Polskim Związku Niewidomych na ulicy Konwiktorskiej 9, zbiórka godzina 14.00.
Dr N. Gawron informuje o odwołaniu dyżuru w dn. 10.05.

Uwaga studenci II DMPC: odwołane wcześniej zajęcia Pani dr M. Czyżewskiej ODBĘDĄ SIĘ w zaplanowanym terminie, tj. 08.05.
Uwaga studenci II DZEP i I DUEP: odwołane wcześniej zajęcia Pana dr K. Pałki ODBĘDĄ SIĘ w zaplanowanych terminach, tj. 07-08.05.

Uwaga studenci II DZWS: 11.06. wykład Pani dr J. Zozuli "Podstawy prawne pracy opiekuńczo-wychowawczej" odbędzie się stacjonarnie o godz. 11:40 w s. 2223
Uwaga studenci II DMPC gr 6 i 7: zajęcia Pani dr E. Dudy zaplanowane na 25.04. w godz. 09:50-13:15 odbędą się w trybie asynchronicznym w s. 3526

w dniu 20.04 zajęcia z dr A. Pawlak odbywają się w sali 3326 (II ZMPW)
w dniu 10.04 zajęcia z dr A. Hryniewicką w godz. 8:00-11:25 będą jednorazowo w auli B
W dniu 9.04 zostają odwołane zajęcia prowadzone przez dr E. Lewandowską-Tarasiuk w związku ze Spotkaniem Akademickim z okazji Światowego Dnia Poezji
dr N. Gawron informuje, o przełożeniu  dyżuru z piątku 5 kwietnia na czwartek 4 kwietnia godzina 11:00.
W dn.27.03 (środa) dyżur dr Justyny Skolimowskiej wyjątkowo w godzinach 12:30-13.30.

W dniu 27 marca 2024r. (środa) dyżur dr Alicji Zagrodzkiej odbędzie się w godz. 10.00 - 11.00 tylko w aplikacji MS Teams.


We wtorek, 26.03. dyżur Pani prof. A. Kwiatkowskiej-Zwolan odbędzie się w godzinach 15.00 - 16.00 (w formie hybrydowej, sala 6060).


Uwaga studenci II DZSC i II DZWS:
dzisiejsze (21.03. czwartek) zajęcia zaplanowane w godz. 13:30- 17:00 w s. 4066 zostają przeniesione do s. 4061.


Zajęcia odbywające się w sali 3310 w dniu 25.03 w godz. 9:50-11:25 z prof. R. Piwowarskim zostają jednorazowo przeniesione do sali 3094
Zajęcia odbywające się w sali 3605 w dniu 27.03 zostają jednorazowo przeniesione:
g. 9:50-11:25 - prof. Cz. Czabała do s. 3235
g. 13:30-15:05 - dr D. Danielewicz do s. 1206
g. 15:20-16:55 -  dr D. Wiśniewska do s. 1206

Dyżur dr J.Skolimowskiej z dn.18.03 (poniedziałek) jest odwołany i przełożony na 20.03 (środa) na godz. 12.30-13.30.


W tygodniu 11.03-17.03.2024 dyżury dr Edyty Zawadzkiej będą odbywały się w następujących terminach:
- dyżur wicedyrektorski: wtorek, godz. 8.20-08.50 oraz 14.05-14.35
- dyżury dydaktyczne: czwartek: 09.40-11.40


Uwaga studenci III DMPW gr 4: ćwiczenia "Monitorowanie rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym" zaplanowane na poniedziałek 11.03.2024 o godz. 09:50 - odbędą się. Poprowadzi je Pani dr M. Poruszek.


W dn. 08.03. dyżur Pani mgr Dominiki Bardzińskiej zostaje odwołany

W dn. 08.03. dyżur Pani dr Justyny Wiśniewskiej zostaje odwołany.


W dniu 07 marca 2024r. (czwartek) dyżur dr A. Zagrodzkiej zostaje przełożony na 08 marca 2024r. (piątek) w godz. 12.00 - 13.00 w aplikacji MS Teams


w dniu 07.03.24r. dyżur dr P. Jurkiewicz zostaje odwołany.


Uwaga studenci III DMPW: zajęcia Pani dr E. Lewandowskiej zaplanowane na wtorki w dn. 05.03.2024 nie odbędą się.


Uwaga IV DMPC-LOG dotyczy przedmiotu "Profilaktyka logopedyczna ćw + war. " z dr A. Jedlińską proszę ponownie sprawdzenie podziału na grupy warsztatowe i terminy.


Pani dr E. Duda informuje, że jej zajęcia w terminie 04-10.03.2024 realizowane będą asynchronicznie na podstawie zadanej pracy (aplikacja Teams). 


Uwaga studenci II DZPE - ASK: zajęcia Pani dr A. Chmielnickiej-Plaskoty z przedmiotu "Metodyka zajęć plastycznych", w dn. 04.03. zostają odwołane.


Szanowne Studentki/Szanowni Studenci,
Z uwagi na konieczność uczestniczenia w szkoleniu pracowniczym zmuszona jestem odwołać mój dzisiejszy poniedziałkowy dyżur. Jednocześnie pragnę Państwa poinformować, iż dyżur ten odbędę w najbliższy czwartek (7 marca), między godziną 10.40 a 11.40.
dr Sylwia Jaronowska


W dniu 4 marca 2024 r. dyżur dr hab. A Kwiatkowskiej -Zwolan odbędzie się w formie hybrydowej (w godz. 14.00 - 15.00)


Dzisiejszy (29.02.2024) dyżur dr P. Jurkiewicz zostaje odwołany.

Dzisiejszy dyżur - 26.02.2024 dr Beaty Nessel-Łukasik zostaje odwołany.

Uwaga studenci III ZM/PY:
ćwiczenia z przedmiotu "Metody pomocy psychologicznej-2" zaplanowane na niedzielę, 25.02. nie odbędą się


Uwaga studenci V DMPW moduł pedagogika korekcyjna:
zaplanowane na poniedziałek zajęcia z przedmiotu "Wspieranie nabywania umiejętności matematycznych u dzieci z trudnościami w uczeniu się" odbędą się. Od 26.02 będzie je prowadzić Pani dr Małgorzata Skura.

 

Spotkanie informacyjne nt. realizacji praktyki asystenckiej w szkole PC-5P-KIE3a (II rok studia stacjonarne i niestacjonarne kierunek pedagogika specjalna), dla grup, których opiekunem jest dr Kamila Miler-Zdanowska odbędzie się online 27.02.2024 (wtorek) o godz. 18:00. 

 

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aCMV2qWZnWUKPFLRTC5IkI-jmsTYTR9L04hqxhhi2shM1%40thread.tacv2/1708583557959?context=%7b%22Tid%22%3a%22aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86%22%2c%22Oid%22%3a%229e93a0a6-fc9a-4a0b-bfc1-86c0f94fa1cb%22%7d


Uwaga studenci IV DMPC-WWR zajęcia z przedmiotu Metody neurofizjologiczne oraz techniki pielęgnacji w rehabilitacji dziecięcej z mgr J. Antoniewicz rozpoczną się od 29.02
Uwaga studenci II DZSC: seminaria licencjackie rozpoczynają się 19.02. o godz. 15:20. Informacje o salach znajdują się na planie pdf na stronie APS.

Dyżur prof. Pasamonik z dn. 14.02.2024 został przełożony na czwartek 15.02.2024 r., w godz. 13:00–14:00
Dzisiejszy (13.02) dyżur Pani dr A. Koterwas  odbędzie się w formie zdalnej.

Dyżur dr K. Smolińskiej z dnia 13.02. 24 (wtorek) zostaje przeniesiony na 14.02.24 (środa) na godzinę 11:30 – 12:30.

Poprawa kolokwium u dr Melonowskiej ze Współczesnych nurtów filozofii odbędzie się 10 LUTEGO, GODZ. 17.00, pok. 2106. 


Kolokwium u dr Melonowskiej ze "Współczesnych nurtów filozofii" na studiach niestacjonarnych odbędzie się w sobotę 3 lutego o godz. 18.30 w auli B.
Egzamin poprawkowy z przedmiotu "Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" (II rok studia stacjonarne) odbędzie się
12 lutego o godz. 8:00 w s. 3511

Dyżur prof. J. Michalskiego zaplanowany na 25 stycznia 2024r. zostaje przełożony na 30 stycznia 2024r. (wtorek) w godz. 09.00 - 11.00.

dr I. Omelańczuk informuje, że w dniu 18.01 dyżur z 8:30-9:10 zostaje przełożony na 15:05-15:35
Dyżur z mgr E. Grabińską w dniu 24.01.2024 zostaje odwołany.
Uwaga studenci I DZPZ i I DZWS

Terminy egzaminu z przedmiotu Filozofia z elementami logiki dla I roku DZ-PZ oraz I roku DZ-WS w sesji egzaminacyjnej:

dla I roku DZ-PZ: 30 stycznia (wtorek) - od godz. 10.00, sala 4125 (bud D, 1 piętro)

dla I roku DZ-WS: 31 stycznia (środa) - od godz. 10.00, sala 4125 (bud D, 1 piętro)

Termin w sesji poprawkowej:

dla DZ-PZ oraz DZ-WS: 15 lutego (czwartek) - godz. 10.00-14.00, sala 2106 (bud B, 1 piętro)


Uwaga studenci I DZLO

Terminy egzaminu z przedmiotu Filozofia z elementami logiki dla I roku DZ-LO w sesji egzaminacyjnej:

1 lutego (czwartek) - od godz. 10.00, sala 4125 (bud D, 1 piętro)

Termin w sesji poprawkowej:

15 lutego (czwartek) - godz. 10.00-14.00, sala 2106 (bud B, 1 piętro)


Uwaga studenci IV DMPY-SPS

Terminy egzaminu z przedmiotu Tożsamość osobista i społeczna dla IV roku DMPY-SPS w sesji egzaminacyjnej:

1 lutego (czwartek) - godz. 12.00-14.00, sala 4125 (bud D, 1 piętro), godz. 14.00-16.00 2106 (bud B, 1 piętro)

Termin w sesji poprawkowej:

15 lutego (czwartek) - godz. 10.00-14.00, sala 2106 (bud B, 1 piętro)


W dn. 09.01. dyżur Pani mgr M. Pietruchy-Rejman zostaje odwołany.

W dniu 8.01 dyżur dr Justyny Skolimowskiej wyjątkowo w godz.15.10-16.10

Spotkanie informacyjne nt. realizacji praktyki asystenckiej w przedszkolu PC-5P-KIE2a (II rok studia stacjonarne kierunek pedagogika specjalna – grupa 4, 5, 6, 7) odbędzie się online 18 stycznia (czwartek) o godz. 18:00. Przed spotkaniem proszę zapoznać się z materiałami zamieszczonymi w zakładce Pliki.  

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6evGvygrL9j5fPmLaTbeZiSC1JZRiwDEU8fvH57-H441%40thread.tacv2/1704105802037?context=%7b%22Tid%22%3a%22aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86%22%2c%22Oid%22%3a%22ba33043d-dfe1-4d7a-937c-c438dc27d554%22%7d 

Z poważaniem 

Kornelia Czerwińska 


dr I. Omelańczuk  odwołuje dyżur w dniu dzisiejszym (21.12.2023).

W dniu 05 grudnia 2023r. (wtorek) dyżur dr P. Jurkiewicz zostaje przełożony na 07 grudnia 2023r. (czwartek) w godz. 16.15-16.45 oraz 12 grudnia 2023r. (wtorek) w godz. 16.15-16.45
w dniu 5.12 zostaje odwołany dyżur prof. M. Tanasia
dr A. Zagrodzka informuje, że sali 4214 odbędzie się egzamin z historii wychowania dla I roku studiów stacjonarnych
PEDAGOGIKA SPECJALNA
gr. 5 - 22 stycznia na zajęciach
gr. 7 - 23 stycznia na zajęciach
gr. 3 - 23 stycznia na zajęciach
gr. 2 - 26 stycznia na zajęciach
gr. 1 - 29 stycznia godz. 9:30-11:00
gr. 4 - 29 stycznia godz. 11:00-12:30
gr. 6 - 29 stycznia godz. 13:00-14:30
PEDAGOGIKAgr. 1 - 31 stycznia godz. 9:30-11:00
gr. 2 - 31 stycznia godz. 11:00-12:30
gr. 3 - 31 stycznia godz. 13:00-14:30
gr. 4 - 31 stycznia godz. 14:30-16:00

W dn. 28.11. dyżur Pani dr P. Jurkiewicz zostaje odwołany.


W dn. 28.11. dyżur Pani dr N. Bednarskiej zostaje odwołany.


Zajęcia z dr M. Wałachowską odbędą się zgodnie z planem w dniu 28.11.2023


dr J. Melonowska informuje, że kolokwium "Współczesnych nurtów filozofii" (grupy z 11.40 i 13.30)

odbędzie się 6 grudnia: 
od godz. 10.50 - 11.30 (grupa z 11.40) - sala 2120
od godz. 13.30 - 14.10 (grupa z 13.30, edukacja artystyczna) sala 2223
od godz. 15.30-16.10 (grupa z 13.30, arteterapia) sala 2223

Uwaga studenci I DZPS: wykład z przedmiotu Podstawy psychologii prowadzony przez prof. M. Sękowskiego powinien trwać 15 godzin. Zmiana została wprowadzona do USOS.


 W dn. 27.11 i 28.11.2023. dyżury Pani dr A. Korwin-Szymanowskiej zostają odwołane.


Dyżur dr Justyny Skolimowskiej z dn.27.11 zostanie wyjątkowo przeniesiony na 29.11 na godz 11-12. W dn.28.11 dyzur wyjątkowo w godz.8.45-9.45.

w dniu 28.11 - wtorek

zajęcia z auli A zostają jednorazowo przeniesione:

w godz. 8:00-9:35 do auli 4066 (dr J. Janowski)

w godz. 9:50-11:25 do auli 4061 (dr J. Janowski)

 

zajęcia z sali 3088 zostają jednorazowo przeniesione:

w godz. 8:00-13:15 do sali 1070 (dr E. Paradowska)

 

zajęcia z sali 1070 zostają jednorazowo przeniesione:

w godz. 9:50-13:15 do sali 4227 (mgr G. Hennel)

w godz. 13:30-15:05 do sali 2222 (mgr K. Kruś)

 

zajęcia z sali 3077 zostają jednorazowo przeniesione:

w godz. 9:50-11:25 do sali 4113 (mgr J. Antosik)

w godz. 11:40-13:15 do sali 4325 (mgr J. Antosik)

w godz. 13:30-15:05 do sali 3631(prof. M. Wolan-Nowakowska)


28 listopada dyżur Pani dr A. Kruk zostaje odwołany (w związku z udziałem w konferencji). Dyżur zostaje przeniesiony na czwartek 30 listopada w godz. 11.25 - 12.25


W dniu 21 listopada dyżur Pani dr M. Czyżewskiej zostaje odwołany.


uwaga grupa III DMPC-WWR

przedmiot "Pediatryczna opieka nad małym dzieckiem" będzie realizowany w semestrze letni 23/24


W dniu 20 listopada (godz. 9.00 - 10.00) dyżur Pani dr hab. Agnieszki Kwiatkowskiej-Zwolan zostaje odwołany. Dyżur zostaje przeniesiony na 27 listopada w godzinach 10.00 - 11.00


uwaga grupa I DZPZ

ćwiczenia z przedmiotu Podstawy psychologii w dn. 20.11. (godz. 16:10-16:55) zostają odwołane


uwaga grupa III DMPC-TEA

przedmiot "Medyczne podstawy edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu" będzie realizowany w semestrze letni 23/24

 uwaga grupa III DMPC-ERI

przedmiot "Medyczne podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną" będzie realizowany w semestrze letni 23/24


W dn. 23.11. (czwartek)
w godz. 08:00-11:25 zajęcia z s. 4066  zostają - jednorazowo -przeniesione do s. 2120 (prof. A. Perkowska-Klejman)

w godz. 13:30-15:05 zajęcia z s. 4066  zostają - jednorazowo -przeniesione do s. 3605 (prof. B. Pasamonik)

W dn. 23.11. (czwartek)
w godz. 11:40-13:15 zajęcia z s. 4061 zostają - jednorazowo -przeniesione do s. 2120 (dr D. Jankowska)

w godz. 13:30-15:05 zajęcia z s. 4061 zostają - jednorazowo -przeniesione do s. 1115 (dr. E. Odachowska)

w godz. 15:20-16:55 zajęcia z s. 4061  zostają - jednorazowo -przeniesione do s. 1115 (prof. K. Prot-Klinger) 

W dn. 23.11. (czwartek)

w godz. 11:40-13:15 zajęcia z s. 1115  zostają - jednorazowo -przeniesione do s. 3605 (dr A. Lukasek)

w godz. 15:20-16:55 zajęcia z s. 1115  zostają - jednorazowo -przeniesione do s. 3628 (dr M. Najderska) 

W dn. 23.11. (czwartek)

w godz. 11:40-13:15 zajęcia z s. 3605  zostają - jednorazowo -przeniesione do s. 3235 (prof. D. Aksamit)

W dn. 23.11. (czwartek)

w godz. 08:00-11:25 zajęcia z auli B zostają - jednorazowo -przeniesione do auli A (dr K. Czerwińska)

 w godz. 11:40-13:15 zajęcia z auli B zostają - jednorazowo -przeniesione do s. 1115 (dr M. Cobel-Tokarska)

w godz. 13:30-15:05 zajęcia z auli B  zostają - jednorazowo -przeniesione do s. 2120 (dr K. Nowak-Stańczyk)

w godz. 15:20-16:55 zajęcia z auli B  zostają - jednorazowo -przeniesione do s. 2120 (prof. A.Olechowska)

w dniu 24.11 (piątek)

w godz. 13:30-15:05 zajęcia z s. 4061 zostają - jednorazowo -przeniesione do s. 2120 (dr. A. Bieńkowska)


W dniu 13 listopada 2023r. (poniedziałek) dyżur prof. F. Szloska wyjątkowo odbędzie się w sali 3412
Konsultacje Pani dr M. Zaborniak zaplanowane na 13.11. w godz. 12:15-13:15 odbędą się 18.12. w godz. w godz. 12:15-13:15

W dn. 13.11 dyżur Pani dr Katarzyny Smolińskiej zostaje odwołany
W dn. 09.11.2023r. (czwartek) dyżur prof. J. Michalskiego zostaje odwołany. Dyżur zostanie zrealizowany 13.11.2023r. (poniedziałek) w godz. 08.45-09.45.

W dn. 9.11 dyżur Pani dr Małgorzaty Kierzkowskiej zostaje odwołany
W dn. 09.11. dyżur Pani dr A. Kruk zostaje odwołany. Dyżur zostanie zrealizowany 20.11.2023r. (poniedziałek) w godz. 12.15-13.15.

zajęcia  zdr J. Melonowską w dniu 7.11 w godz. 13:30-15:05 odbędą się w sali 1207

prof. A. Olechowska informuje, że dyżur z dnia 7.11 10.00-11.00 przenosi jednorazowo na dzień 9.11 w godz. 11.30-12.30;

IV DMPC - konwersatoria w j. obcym- będą realizowane zdalnie


w dniu 9.11 - czwartek

zajęcia z auli B zostają jednorazowo przeniesione:

w godz. 8:00-9:35 do auli A (z dr K. Czerwińską)

w godz. 11:40-13:15 do sali 2120 (z dr M. Cobel-Tokarską)

w godz. 13:30-15:05 do sali 2120 (z dr K. Nowak-Stańczyk)

w godz. 15:20-16:55 do sali 2120 (z prof. A. Olechowską)

zajęcia z sali 3077 zostają jednorazowo przeniesione:

w godz. 11:40-13:15 do sali 3131 (z prof. B. Hintze)

w godz. 13:30-15:05 do sali 1076 (z dr A. Krempą-Kowalewską)

zajęcia z sali 3090 zostają jednorazowo przeniesione:

w godz. 13:30-15:05 do sali 2202 (z dr J. Zawadką)

w godz. 15:20-16:55 do sali 2202 (z dr J. Zawadką)

zajęcia z sali 3094 zostają jednorazowo przeniesione:

w godz. 15:20-16:55 do Sali 1208 (z mgr J. Serwą)

zajęcia z sali 3232 zostają jednorazowo przeniesione:

w godz. 11:40-13:15 do sali 4112 (z dr R. Piotrowiczem)

w godz. 13:30-15:05 do sali 4112 (z prof. A. Olechowską)

w dniu 10.11 - piątek

zajęcia z sali 3090 zostają jednorazowo przeniesione:

w godz. 11:40-13:15 do sali 2225 (z mgr K. Iwon)

w godz. 13:30-15:05 do sali 2225 (z mgr K. Iwon)


Dyżuru prof. A. Kwiatkowskiej-Zwolan zaplanowany na 6 listopada 2023 zostaje odwołany.
Dyżur odbędzie się 8 listopada (środa) w godzinach: 10.00 - 11.00 (s. 6060)

Dyżur dr Małgorzaty Zambrowskiej zaplanowany na 31 października br. (wtorek) zostaje przełożony na 30 października br. (poniedziałek) w godz. 13.00 - 15.00.


W dniu 24.10.2023r. (wtorek), dyżur mgr M. Pietruchy-Rejman zostaje odwołany.


Uwaga grupa IV DMPC-WWR 1

zajęcia z mgr M. Zielińską odbędą się zgodnie z planem.


Uwaga studenci III DMPW gr 3 i 5:

od dn. 18.10. ćwiczenia z przedmiotu Rozwiązywanie problemów wychowawczych we współpracy z rodzicami - projekt w zastępstwie Pani dr A. Witkowskiej-Tomaszewskiej poprowadzi Pani mgr M. Poruszek.


Dr J. Melonowska odwołuje swój dyżur w dniu dzisiejszym(14.10.2023). Data odrobienia dyżuru na studiach niestacjonarnych zostanie podana w późniejszym terminie.


Dyżur Pani dr B. Roli zaplanowany na 13.10. zostaje przeniesiony na 20.10 godz. 10.30-11.30. 


W dniach 12-13.10 zostają odwołane dyżury dr M. Czarkowskiej


w dniu dzisiejszym tj. 11.10.23r. dyżur dr Jolanty Wiśniewskiej wyjątkowo odbędzie się zdalnie.


Uwaga III DZPE

Zapraszam na wykład z Kultury Języka Polskiego jutro tj. w czwartek 11:40-13:15 i w każdym tygodniu,

dr E. Lewandowską-Tarasiuk                              

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGYwODFkNjYtNWI1My00MjVmLWJiMWMtMGQ0NWU3OTdiOTBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86%22%2c%22Oid%22%3a%22e1e6d124-52a4-4025-8063-a88ac00be690%22%7d


w dniu 4.10 - środa

zajęcia z auli A zostają jednorazowo przeniesione:

w godz 8:00-9:35 do auli 4061

w godz. 9:50-11:25 do auli 4061

w godz. 13:30-15:05 do sali 2120

zajęcia z auli B zostają jednorazowo przeniesione:

w godz. 13:30-15:05 do auli 4061

zajęcia z sali 3088 zostają jednorazowo przeniesione:

w godz.9:50-11:25 do sali 3526

w godz. 11:40-13:15 do sali 3412

w godz. 13:30-15:05 do sali 3412

w godz. 15:20-16:55 do sali 3412


Uwaga grupy II DZSC SBM + III DZSC SBM: odwołany wcześniej wykład Pani prof. B. Pasamonik z dn. 04.10. odbędzie się zgodnie z planem.


Uwaga grupa IV DMPC-ERI 2:

zajęcia z dr J. Rostkowską z przedmiotu: "Metodyka kształcenia uczniów z wadami słuchu" będą się odbywały w I cykl w godz. 11:40-13:15.