Studia stacjonarne

PLANY ZAJĘĆ SEMESTR LETNI ROK AKADEMICKI 2023-2024

W ZWIĄZKU Z DUŻĄ DYNAMIKĄ ZMIAN W PLANACH PROSIMY PAŃSTWA O BIEŻĄCE SPRAWDZANIE HARMONOGRAMÓW, SZCZEGÓLNIE PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ


Plany zajęć dla studiów stacjonarnych będą znajdować się w systemie USOS  oraz w zakładkach:

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - studia 5-letnie magisterskie I DMPW, II DMPW, III DMPW, IV DMPW, V DMPW

PEDAGOGIKA SPECJALNA - studia 5-letnie magisterskie I DMPC, II DMPC  III DMPC, IV DMPC, V DMPC

LOGOPEDIA – studia 3-letnie pierwszego stopnia  I DZLO, II DZLO, III DZLO

PEDAGOGIKA – studia 3-letnie pierwszego stopnia I DZPE, II DZPE, III DZPE

PEDAGOGIKA ZDOLNOŚCI I INFORMATYKI – studia 3-letnie pierwszego stopnia  I DZPZ, II DZPZ, III DZPZ

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA – studia 3-letnie pierwszego stopnia I DZRE II DZRE

PEDAGOGIKA – studia 2-letnie drugiego stopnia  I DUPE, II DUPE

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA I SZKOLNA - studia 3-letnie pierwszego stopnia I DZWS, II DZWS

PRACA SOCJALNA – studia 3-letnie pierwszego stopnia - I DZPS, II DZPS, III DZPS

PSYCHOLOGIA – studia 5-letnie magisterskie - I DMPY, II DMPY, III DMPY, IV DMPY, V DMPY

SOCJOLOGIA – studia 3-letnie pierwszego stopnia - I DZSC, II DZSC, III DZSC

SOCJOLOGIA – studia 2-letnie drugiego stopnia - I DUSC, II DUSC

EDUKACJA ARTYSTYCZNA – studia 3-letnie pierwszego stopnia I DZEP, II DZEP, III DZEP

EDUKACJA ARTYSTYCZNA – studia 2-letnie drugiego stopnia I DUEP, II DUEP


Cykle zajęć semestr letni r.a. 23/24 >>> pobierz plik w PDF