Zwolnienia z lektoratów i przepisywanie ocen

Z lektoratu oraz egzaminu zwalnia międzynarodowy certyfikat  (są wymienione w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.09.2023 jako potwierdzające znajomość języka obcego) na poziomie B2 i wyższym lub lektorat zaliczony na innej uczelni - poziom minimum B2, min. 120 godzin(stacjonarne) lub 90 godzin (niestacjonarne) oraz min. 8 ECTS.

 

 

Formalności związane ze zwolnieniami należy załatwić mailowo u Kierownika Studium do końca października. 

Aby ubiegać się o zgodę na zwolnienie z lektoratu i egzaminu należy przesłać w jednym mailu jako załączniki (nie linki do plików), w formacie .PDF :

1. skan własnoręcznie podpisanego podania skierowanego do Kierownika

2. Skan certyfikatu / zaświadczenia (mogę prosić o przyniesienie oryginału do wglądu). Jeżeli lektorat został zrealizowany na APS, to  wystarczy o tym fakcie wspomnieć w podaniu. 

 

W treści maila powinny być zawarte następujące informacje: nr albumu, rok studiów, tryb studiowania, kierunek studiów, numer grupy lektoratowej oraz nazwisko prowadzącego zajęcia. 

 

Wszystkie certyfikaty i zaświadczenia złożone w Studium, będą weryfikowane w instytucjach, które je wydały.