English for Psychology

Kurs English for Psychology przeznaczony jest nie tylko dla studentów kierunków psychologicznych, lecz również słuchaczy specjalności pedagogicznych, socjologii, filozofii i dyscyplin medycznych. Może być również  pomocny dla zaawansowanych sympatyków wiedzy psychologicznej, którzy z bezinteresownej ciekawości chcą rozszerzać swą znajomość tej dziedziny także dzięki kontaktom z publikacjami anglojęzycznymi.

Z kursu w największym stopniu skorzystają osoby, które opanowały General English na poziomie średnio zaawansowanym i wyższym.

 

www.englishforpsychology.eu