Dyżury 2022 - 2023

Dyżur ma miejsce w pokoju 1114 , budynek A, I piętro lub na platformie TEAMS

 

 

Dyżury w sesji letniej w roku akademickim 2022  / 2023 są pełnione

w pokoju 1114 lub na TEAMS

 

mgr Elżbieta Grabińska   Kierownik Studium          

21.06 (środa)   8.00 -10.00

26.06 (poniedziałek)  7.00 - 9.00    

23.08 (środa)   8.00 - 9.00 TEAMS

30.08 (środa)  8.00 - 9.00 TEAMS

06.09 (środa)       10.00 - 12.00

13.09 (środa)   8.00 - 9.00 TEAMS

20.09 (środa)   8.00 - 9.00

27.09 (środa)   8.00 - 9.00 TEAMS

 

 

mgr Małgorzata Dąbruś          

21.06 (środa)   9.00 -11.00

30.06 (piątek) - 10.30 - 12.30  

03.07 (poniedziałek)  10.30 - 11.30

12.07 (środa)       9.00 - 10.00 TEAMS

06.09 (środa)       9.00 - 11.00

11.09 (poniedziałek)  10.30 -  11.30

22.09 (piątek)   9.00 - 10.00  TEAMS

29.09 (piątek)   10.30.00 - 11.30  TEAMS

 

mgr Alicja Fiałek                                

21.06 (środa)   10.00 -12.00

29.06 (czwartek)  7.00 - 9.00 TEAMS

06.07 (czwartek)  9.00 - 10.00 TEAMS

12.07 (czwartek)  9.00 - 10.00 TEAMS

06.09 (środa)       10.00 - 12.00

 

 

mgr Olena Galczewska                     

21.06 (środa)   10.00 -12.00

26.06 (poniedziałek)  7.00 - 9.00  

03.07 (poniedziałek)  10.00 - 11.00

10.07 (poniedziałek)  10.00 - 11.00 TEAMS

06.09 (środa)       9.00 - 11.00

11.09 (poniedziałek)  10.00 -  11.00 TEAMS

18.09 (poniedziałek)  10.00 -  11.00 

29.09 (piątek)  10.00 -  11.00 TEAMS

 

mgr Dorota Kożuchowska                

21.06 (środa)   10.00 -12.00

26.06 (poniedziałek)  7.00 - 9.00  

05.07 (środa)            14.00 - 15.00 TEAMS

31.08 (czwartek)    8.00 - 9.00 TEAMS

06.09 (środa)       10.00 - 12.00

11.09 (poniedziałek)  8.00 -  9.00  

18.09 (poniedziałek)  8.00 -  9.00 TEAMS

25.09 (poniedziałek)  8.00 -  9.00 TEAMS

 

mgr Agnieszka Rączka                       

21.06 (środa)   10.00 -12.00

26.06 (poniedziałek)  7.00 - 9.00  

05.07 (środa)          10.00 - 11.00 TEAMS

30.08. (środa)     10.00 - 11.00 TEAMS

06.09 (środa)       10.00 - 12.00

13.09 (środa)    10.00 - 11.00 TEAMS

20.09 (środa)    10.00 - 11.00 

27.09 (środa)    10.00 - 11.00 TEAMS

 

 

mgr Grażyna Smakulska                   

21.06 (środa)   12.00 -14.00

28.06 (środa)   12.00 -14.00  TEAMS

05.07 (środa)   12.00 - 13.00   TEAMS

12.07 (środa)   12.00 - 13.00 TEAMS

06.09 (środa)       11.00 - 13.00

13.09 (środa)    10.00 - 11.00 TEAMS

20.09 (środa)    10.00 - 11.00  TEAMS

27.09 (środa)    10.00 - 11.00 TEAMS

 

mgr Dorota Trefoń - Bykowska         

21.06 (środa)   10.00 -12.00

28.06 (środa) 10.00 - 12.00

03.07 (poniedziałek)   10.30 - 11.30

12.07 (środa)   9.00 - 10.00 TEAMS

31.08 (czwartek)    9.00 - 10.00 TEAMS

06.09 (środa)       10.00 - 12.00

11.09 (poniedziałek)  10.00 -  11.00 TEAMS

18.09 (poniedziałek)  10.00 -  11.00 

29.09 (piątek)  10.00 -  11.00 TEAMS

 

 

mgr Anna Treger                               

21.06 (środa)   10.00 -12.00

 

 

mgr Beata Wiśniewska                     

21.06 (środa)   10.00 -12.00

28.06 (środa)   11.30 - 13.30

05.07 (środa)    11.30 - 12.30

12.07 (środa )    11.30 - 12.30 TEAMS

06.09 (środa)     11.30 - 13.30

13.09 (środa).  11.30 - 12.30 TEAMS

20.09 (środa).  11.30 - 12.30 

27.09 (środa).  11.30 - 12.30 TEAMS

 

 

mgr Małgorzata Wyszyńska             

21.06 (środa)   10.00 -12.00

28.06 (środa)   9.00 - 11.00

 

06.09 (środa)       10.00 - 12.00