Dyżury 2022 - 2023

Dyżur ma miejsce w pokoju 1120 , budynek A, I piętro, lub na platformie TEAMS

 

 

Dyżury w sesji zimowej w roku akademickim 2022  / 2023 są pełnione

w pokoju 1120 LUB na platformie TEAMS

 

 

 

  

mgr Elżbieta Grabińska   Kierownik Studium          

30.01 poniedziałek                8.00 - 9.00 tylko TEAMS

01.02 środa                          8.00 - 8.00    

08.02 środa                          8.00 – 9.00

13.02 poniedziałek                8.00 – 9.00 tylko TEAMS      

15.02 środa                          8.00 – 9.00

 

mgr Małgorzata Dąbruś          

30.01 poniedziałek                11.00 - 12.00 TEAMS

31.01 wtorek                        11.00 – 12.00

07.02 wtorek                        11.00 – 12.00

13.02 poniedziałek                8.00 – 9.00 tylko TEAMS

14.02 wtorek                        8.00 – 9.00

 

mgr Alicja Fiałek                                

02.02 czwartek                       9.00 – 10.00 TEAMS  

03.02 piątek                           9.00 – 10.00 TEAMS

09.02 czwartek                       9.00 – 10.00 TEAMS

16.02 czwartek                       9.00 – 10.00 TEAMS

17.02 piątek                           9.00 – 10.00 TEAMS

 

mgr Olena Galczewska                     

30.01 poniedziałek                9.00 – 10.00  

31.01 wtorek                        9.00 – 10.00 TEAMS

06.02 (poniedziałek)             9.00 – 10.00

13.02 poniedziałek                8.00 – 9.00 TEAMS

15.02 środa                          8.00 – 9.00

 

mgr Dorota Kożuchowska                

30.01 poniedziałek                 11.00 – 12.00

01.02 środa                           11.00 – 12.00 TEAMS

08.02 środa                           11.00 – 12.00

13.02 poniedziałek                 11.00 – 12.00  

15.02 środa                           11.00 – 12.00 TEAMS

 

mgr Agnieszka Rączka                       

30.01 poniedziałek                 12.00 - 13.00  

31.01  wtorek                        12.00 – 13.00 TEAMS

06.02 poniedziałek                 12.00 – 13.00

13.02 poniedziałek                 12.00 – 13.00  

14.02 wtorek                         11.00 – 12.00 TEAMS

 

mgr Grażyna Smakulska                   

30.01 poniedziałek                 10.00 – 11.00 TEAMS

01.02 środa                           11.30 – 12.30

08.02 środa                           11.30 – 12.30

13.02 poniedziałek                 10.00 – 11.00  TEAMS

15.02 środa                           11.30 – 12.30

 

mgr Dorota Trefoń - Bykowska         

30.01 poniedziałek                 10.00 – 11.00  TEAMS

01.02 środa                           11.00 – 12.00  

08.02 środa                           11.00 – 12.00

13.02 poniedziałek                 11.00 – 12.00 TEAMS

15.02 środa                           11.00 – 12.00

 

mgr Anna Treger                               

02.02 czwartek                       15.30 – 16.30  TEAMS

03.02 piątek                           15.30 – 16.30   

10.02 piątek                           15.30 – 16.30

16.02 czwartek                       15.30 – 16.30  TEAMS

17.02 piątek                           15.30 – 16.30

 

mgr Beata Wiśniewska                     

30.01 poniedziałek                 11.30 – 12.30  

01.02 środa                           11.30 – 12.30  TEAMS

08.02 środa                           11.30 – 12.30

13.02 poniedziałek                 11.30 – 12.30

15.02 środa                           11.30 – 12.30 TEAMS

 

mgr Małgorzata Wyszyńska             

30.01 poniedziałek                 10.00 -  11.00  

01.02 środa                            11.00 – 12.00 TEAMS

06.02 poniedziałek                  10.00 – 11.00

13.02 poniedziałek                 10.00 – 11.00 TEAMS

17.02 piątek                            10.00 – 11.00