Legalizacja zagranicznych dokumentów

Zagraniczne świadectwa i dyplomy ukończenia studiów, oprócz równoważności z ich polskimi odpowiednikami, aby mogły zostać użyte w procesie rekrutacji do APS muszą być zalegalizowane do obrotu prawnego na terytorium RP (czyli posiadać legalizację lub apostille) oraz być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego  - lista tłumaczy przysięgłych dostępna jest na stronie Ministerstwa RP - link do strony  

Procedura legalizacji - link do strony (w tym apostille) zagranicznych dokumentów o wykształceniu na terytorium RP.