Kadra

fotografia osoby dr Ewa Grudziewska

Kierownik Zakładu Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej

 

Członek Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej.

Zainteresowania naukowe:

  • Profesjonalizacja przedstawicieli służb społecznych (kuratorów sądowych i pracowników socjalnych);
  • Kompetencje zawodowe i osobiste funkcjonariuszy Służby Więziennej;
  • Zasoby osobiste osób odbywających karę pozbawienia wolności oraz nieletnich wobec, których stosowane są środki wychowawcze;
  • Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą;
  • Idea sprawiedliwości naprawczej.

 

Chcesz poznać innych wykładowców? Zapraszamy TUTAJ.