Studia I stopnia (stacjonarne)

Na studiach pierwszego stopnia (trzyletnich licencjackich) możesz wybrać moduły:

 • Praca socjalna z rodziną (poradnictwo, asystentura) lub
 • Praca socjalna w społeczności lokalnej.


Jakie korzyści przyniesie Ci moduł Praca socjalna z rodziną (poradnictwo, asystentura):

 • Zdobędziesz wiedzę oraz nabędziesz praktycznych umiejętności z zakresu szeroko rozumianej pracy z rodziną, uwzględniającej różne kategorie rodzin i ich problemów.

 • Poznasz specyfikę pracy pracownika socjalnego, asystenta, streetworkera i innych ekspertów wspierających rodzinę w kryzysie.

 • Będziesz przygotowany do pomagania, wspierania i poradnictwa rodzinnego.

 • Poznasz specyfikę pracy na rzecz rodziny doświadczającej takich problemów jak: bieda, ubóstwo, bezrobocie, rozwód, samotne rodzicielstwo, bezradność w kwestiach opiekuńczo-wychowawczych, sieroctwo społeczne, przemoc, uzależnienia, problemy komunikacyjne, niepełnosprawność, choroba, śmierć, poczucie osamotnienia, pobyt w jednostce penitencjarnej, problemy z wymiarem sprawiedliwości, zaburzenia psychiczne, emocjonalne, spory, konflikty i inne.

 • Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystasz w pracy zawodowej, jak również dla rozwoju osobistego.

 

Jakie korzyści przyniesie Ci moduł Praca socjalna w społeczności lokalnej:

 • Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy socjalnej w społeczności lokalnej, współpracy międzyinstytucjonalnej i streetworkingu.

 • Nabędziesz umiejętność organizacji środowiska lokalnego, które wspiera człowieka w rozwoju i codziennym funkcjonowaniu.

 • Nauczysz się, jak organizować zajęcia i spotkania dla różnych grup społecznych.

 • Przygotujesz się do prowadzenia różnych inicjatyw w instytucjach publicznych funkcjonujących w środowisku lokalnym, w organizacjach pozarządowych oraz w ramach akcji organizowanych na rzecz społeczności lokalnej.

 • Poznasz różne mechanizmy związane z działaniami podejmowanymi w ramach pracy socjalnej w społeczności lokalnej.

 • Nabyte kompetencje udoskonalą Twój własny rozwój osobisty, jak i przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności na rynku pracy.

 

Internetowa Rejestracja Kandydatów - link do strony