Uprawnienia i kwalifikacje

Absolwent uzyska kompetencje pedagogiczne ze szczególnym uwzględnieniem edukacji informatycznej oraz identyfikowania i wspierania zdolności uczniów.

Perspektywa zatrudnienia w zawodach:

  • wykładowcy na kursach (edukator, trener) (kod uprawnień 35915),
  • instruktora technologii informatycznych (kod uprawnień 2356),
  • nauczyciela technologii informatycznych w placówkach pozaszkolnych (kod uprawnień 235601),
  • dydaktyka multimedialnego (kod uprawnień 235901).

Absolwent będzie przygotowany do pracy w pozaszkolnych placówkach edukacyjnych, firmach komercyjnych w branży szkoleniowej, fundacjach, placówkach upowszechniania kultury, świetlicach itp.

Zdobędzie uprawnienia do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia, a po ukończeniu studiów z zakresu pedagogiki i edukacji informatycznej uzyska pełne kwalifikacje nauczycielskie do nauczania przedmiotów informatycznych w szkołach oraz realizacji obowiązków pedagoga szkolnego.