Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
(jednolite studia magisterskie - studia stacjonarne i niestacjonarne)

 

Są to studia nadające kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, przygotowane we  współpracy ze środowiskiem praktyków pracujących w placówkach oświatowych. Program studiów oparty jest na współczesnej wiedzy o rozwoju, wychowaniu i kształceniu dzieci, uwzględnia szeroki zakres kompetencji nauczyciela, w tym w obszarze pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Zajęcia na studiach prowadzą wysokiej klasy nauczyciele akademiccy i praktycy, współpracujący w ramach projektów międzynarodowych z wieloma ośrodkami zagranicznymi i wykorzystujący nowoczesne metody profesjonalnego rozwoju studentów. Absolwenci naszej specjalności wyróżniają się poziomem wiedzy i umiejętności i są wysoko cenieni na rynku pracy.

Kadra - link do strony

Wiedza, umiejętności i kompetencje rozwijane w trakcie studiów - link do pliku

Program i plan studiów - link do strony

Wymagania rekrutacyjne - link do strony

Internetowa Rejestracja Kandydatów - link do strony