Perspektywy zatrudnienia

Studia nauczycielskie przygotowujące do pracy z małymi dziećmi oraz uczniami klas I-III szkół podstawowych; dające uprawnienia do zajmowania stanowiska:

  • nauczyciela w klasach I-III szkół podstawowych;
  • nauczyciela w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz innej formie wychowania przedszkolnego;
  • opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, niani lub dziennego opiekuna dziecka;
  • nauczyciela wychowawcy w świetlicach szkolnych oraz wychowawcy w internatach (na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły).

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna mogą również stanowić rzetelną podstawę własnej działalności gospodarczej (np. w postaci założenia żłobka lub klubu dziecięcego).