Koła naukowe i aktywność studencka

pod patronatem Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji