Studenckie Koło Naukowe Animatorów Lektury BUKA

Aktualizacja: 08-11-2023

pod kierunkiem dr Moniki Kupiec i dr Marty Krasuskiej-Betiuk

link do konta Facebook

Studenckie Koło Naukowe Animatorów Lektury BUKA

- powołane 14.10.2022 roku

 

Działalność koła stanowi forum wymiany i rozwoju doświadczeń czytelniczych studentów – przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji. Działalności zespołu przyświeca idea społecznie zorientowanego obcowania z literaturą, gdyż członkowie mają szansę realizować się w aktywności łączącej wartości estetyczne literatury (w tym dziecięcej) i jej wartości pragmatyczne. Działalność forum zasadza się na aktywizacji w zakresie (nie)tekstocentrycznych interpretacji literatury oraz na konstruowaniu grupowych i indywidualnych projektów do realizacji w akademickim środowisku lub/i w sieci.

Aktywność członków koła wpisuje się w dialogowy model edukacji, oparty na współdziałaniu, sprawczości, aktywności, wykorzystaniu dotychczasowych doświadczeń czytelniczych. Aktywność członków koła ma priorytetowe zadania integrowania środowiska akademickiego w propagowaniu wolnego czasu z książką.

Zakres zainteresowań członków koła: literatura dla dzieci w kontekstach pedagogicznych różnorodność interpretacji tekstu literackiego, tekst literacki jako źródło wiedzy o dziecku, książka jako źródło doświadczeń estetycznych, konteksty pedagogiczne obcowania z literaturą, intertekstualne powiązania: literatura – sztuka (muzyka, plastyka) – psychologia, czytelnicze fascynacje współczesnego dziecka, nauczyciel wczesnej edukacji jako pośrednik lektury, aktualne tendencje na rynku wydawniczym, warsztat twórcy książek adresowanych do współczesnego dziecka.

Działalność koła: spotkania tematyczne #ZaBUKuj Wieczór dla Książki; #Literackie podróże - tj. czytelnicze spotkania tematyczne na wzór Klubu Książki (wewnętrzne tylko dla członków), otwarte spotkania z Autorami, Wydawcami, Ilustratorami, Animatorami  czytelnictwa – w tym spotkania z książką naukową; spotkania z dziecięcymi Czytelnikami; akcje propagujące czytelnictwo w studenckiej społeczności APS #Daj Książce Głos; współpraca z podmiotami edukacyjnymi, polegająca na wdrożeniu stałego, wspólnego projektu, a tym samym integracji działań w zakresie przedmiotów edukacji polonistycznej oraz programu praktyk zawodowych (np. Fundacja Powszechnego Czytania, Redakcja Guliwera – czasopisma o książce dla dziecka); projekt badawczy dotyczący recepcji literatury dziecięcej lub czytelnictwa (współpraca z SKN o zbliżonych zainteresowaniach w obszarze pedagogiki); publikacje w czasopiśmie o książce dla dziecka (np. Guliwer, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze); bieżąca ekspozycja działań, relacje, rekomendacje, akcje informacyjne na fanpage koła na Facebooku i Instagramie.

Zakładamy stacjonarną i zdalną formułę spotkań oraz realizację planowanych działań.

Przewodniczący: Agata Powirtowska

Z-ca przewodniczącej: Zuzanna Wojtkowska

Sekretarz: Patrycja Wojtczyk

Skarbnik: Dominika Tur

Opiekun koła: dr Monika Kupiec

Kontakt mailowy: buka@aps.edu.pl

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 02-11-2021