Studenckie Koło Naukowe Logopedii

Aktualizacja: 23-10-2023

pod kierunkiem dr Doroty Lipiec

 

 

 

Opiekun/opiekunowie koła naukowego: dr Dorota Lipiec

Cele działania koła naukowego:

- pogłębianie wiedzy z zakresu logopedii,

- kształtowanie umiejętności praktycznych z dziedziny logopedii oraz rozwijanie zainteresowań naukowych członków koła,

- nabywanie i rozpowszechnianie wiedzy logopedycznej,

- współpraca z organizacjami i instytucjami o działalności pokrewnej oraz innymi kołami naukowymi w APS oraz w innych uczelniach

 

Działania koła naukowego od początku roku akademickiego 2019/2020:

1) 26-27.10.2019 udział w XVI Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej INTERDYSCYPLINARNOŚĆ W LOGOPEDII – KONIECZNOŚĆ CZY NADMIAR? zorganizowanej przez Zakład Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Sekcję Logopedyczną Towarzystwa Kultury Języka oraz Centrum Logopedyczne Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.

2) 26.04.2020 r. udział w szkoleniu online ,,Diagnoza jąkania u dzieci i młodzieży’’ zorganizowanym przez Centrum Terapii i Rozwoju ,,Artysta Mowy’’

3) 17.05.2020 r. udział w szkoleniu online ,, Budowa i funkcjonowanie mięśni powierzchniowych twarzy w pracy logopedy’’ zorganizowanym przez ELF Centrum Mowy i Ruchu.

4) 22-23.05.2020 r. udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ,,Młody logopeda – wyzwania i pułapki w XXI w.’’ zorganizowanej przez Koło Naukowe Logopedii Uniwersytetu Jagiellońskiego .

5) 25.08.2020r. udział w szkoleniu online ,,DIAGNOZA I TERAPIA AFAZJI DZIECIĘCEJ’’ zorganizowanej przez FORUM LOGOPEDY

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 02-11-2021