Współpraca z otoczeniem

Grupa Wsparcia Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego TROP, Warszawa

https://www.facebook.com/WspieramyOsobyChorePsychicznie

 

Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Pomost”, Warszawa

https://www.facebook.com/StowarzyszeniePomost

 

Stowarzyszenie Osób Chorujących na Choroby zapalne Tkanki Łącznej „Trzymajmy się Razem”, Warszawa

https://3majmysierazem.pl

Urząd Miasta Warszawa Biuro Marketingu Miasta, Centrum Komunikacji Społecznej, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich)

https://www.um.warszawa.pl/

 

Miejsce Aktywności Lokalnej (MAL), Warszawa

https://inicjatywa.um.warszawa.pl/mal

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa

http://mcps.com.pl/

 

Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa

https://www.rpo.gov.pl/

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Biuro ds. Narkomanii, Warszawa

https://www.parpa.pl/

 

Biuro ds. Narkomanii

https://www.kbpn.gov.pl

 

Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Warszawie

https://zssam2.edupage.org/

 

Klinika Rehabilitacji Kardiologicznej w Aninie

https://www.ikard.pl

Klinika Psychiatrii w Szpitalu Bielańskim

https://www.bielanski.med.pl/oddzialy/oddzial-psychiatryczny/

 

Klinika Neurochirurgii w Szpitalu przy ul. Banacha

https://uckwum.pl/spcsk/klinika-neurochirurgii/

Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

http://www.czd.pl/

 

Areszt Śledczy Warszawa- Grochów

https://www.facebook.com/Aresztgrochow

 

Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy

https://www.facebook.com/Bielański-Środowiskowy-Dom-Samopomocy