Akademicka Poradnia Psychologiczna

 

Akademicka Poradnia Psychologiczna działa przy Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej od stycznia 2015 roku. Została powołana przez Rektora APS w odpowiedzi na inicjatywę pracowników Instytutu Psychologii.

W ramach APP bezpłatną pomoc psychologiczną mogą uzyskać studenci wszystkich kierunków studiów stacjonarnych, zaocznych i podyplomowych. Od chwili ogłoszenia w Polsce zagrożenia epidemicznego Poradnia wspiera również wszystkich pracowników Akademii. Oferowane są porady psychologiczne, interwencja psychologiczna, a także psychoterapia prowadzone przez wykwalifikowanych psychologów klinicznych, psychoterapeutów, głównie pracowników Instytutu Psychologii APS. Bieżące informacje na temat godzin pracy APP, zapisów oraz profile opisujące pracowników dostępne są pod linkiem http://www.aps.edu.pl/studenci/wsparcie-dla-studentow/akademicka-poradnia-psychologiczna-app/

 Siedzibą APP jest pokój nr 6103 na pierwszym piętrze budynku przy ul. Spiskiej 16, gdzie mieści się Instytut Edukacji Artystycznej. Miejsce to zarówno przez charakterystyczny, artystyczny wystrój, jak i odizolowanie od gwaru akademickiego gwarantuje intymność oraz dyskrecję dla osób korzystających z poradni.