SCHOOLab

Zespół Badań Kultury Szkoły i Procesu Kształcenia - SCHOOLab

Praca zespołu koncentruje się na zagadnieniach szeroko rozumianej kultury szkoły. Aktualnie prowadzimy badania zorientowane na dostarczenie całościowego obrazu kultur instytucji będących alternatywnymi propozycjami edukacyjnymi. W swoich działaniach badawczych łączymy normatywne i deskryptywne ujęcie kultury szkoły, wierzymy bowiem w sens interdyscyplinarnych badań i podejść.

Badaczki, które utworzyły Zespół Badań Kultury Szkoły i Procesu Kształcenia, podejmowały wcześniej badania dotyczące kultury szkoły lub jej fragmentów o różnym zasięgu, przez pryzmat różnych stanowisk i metodologii. W zespole doświadczenia te nabierają komplementarnego charakteru, który odpowiada realizowanym przez nas triangulacyjnym badaniom.

Pracami zespołu kieruje dr hab. Aleksandra Tłuściak-Deliowska, prof. APS.
Instytut Pedagogiki/Katedra Dydaktyki i Pedagogiki Medialnej
adeliowska@aps.edu.pl

 

Zespół tworzą:

dr hab. Danuta Uryga, prof. APS 
Instytut Pedagogiki APS/Katedra Społecznych Podstaw Rozwoju Oświaty
duryga@aps.edu.pl

 

dr Urszula Dernowska 
Instytut Pedagogiki APS/Katedra Dydaktyki i Pedagogiki Medialnej
udernowska@aps.edu.pl

 

dr Monika Czyżewska
Instytut Pedagogiki APS/ Katedra Społecznych Podstaw Rozwoju Oświaty
mczyzewska@aps.edu.pl

 

dr Marta Krasuska-Betiuk
Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji/Katedra Wczesnej Edukacji
mbkar@asp.edu.pl

 

dr Marta Wiatr
Instytut Pedagogiki/Katedra Pedagogiki Społecznej
mwiatr@aps.edu.pl

Działamy w Instytucie Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, gdzie realizujemy projekt:

Kim jesteśmy i jak robimy tu różne rzeczy? Portrety kultur szkół „innych niż wszystkie”.

Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych.